Kontakt

kotek@tuptus.org

13 responses to “Kontakt

 1. Ewa Osiecka

  Szanowna Siostro,
  Dziękuję za wszystkie teksty tchnące głęboką wiarą i przywiązaniem do Boga i tradycji katolickiej – ostatni tekst czytany przeze mnie o klękaniu i Mszy Sw. jak najbardziej też popieram. Proponowałabym zamiast słowa „balaski” stosować określenie „balustrada”.
  Życzę Bożej Mocy i szczęść Boże!
  Ewa Osiecka, Warszawa

 2. Laudetur Jesus Christus,
  Bardzo dziękuję za artykuł na temat klękania na Mszy św.
  W obecnych czasach tak daleko wierni a przede wszystkim księża i biskupi odeszli od Kościoła i pierwotnej liturgii i tradycji ubogacanej przez wielki.
  O w jak wielkim zaciemnieniu ludzie dzisiejsi żyją !
  Jest tylko garstka takich w Polsce, która zdaje sobie w pełni z tego sprawę.
  Nie wiem ilu. Może co 50-ta lub 100-na osoba w Polsce ? Jakże to przykre i smutne ! Jak wielki triumf szatana. Proszę pisać o klękaniu i mówić jak najczęściej. Niech choć część dusz wrócić przez to do Boga, przybliży się o krok do Jego Miłosierdzia.
  Szczęść Boże !
  Pax et Bonum !

 3. Karol

  Siostro Mario

  Wspomina Siostra dwukrotnie o cudzie w Sokółce. To co bezsprzecznie możemy nazwać cudem, staje się na naszych oczach zwyczajną atrakcją, a nie pociąga za sobą czynów których, wydaje mi się, oczekuje od nas Pan Jezus.
  Jako przykład podam uroczystość przeniesienia relikwii Ciała Chrystusa z sokólskiej plebanii do kaplicy w kościele. Komunia Święta była rozdawana na stojąco. Księża cisnęli się z puszkami w ciżbę, a ministranci byli wyposażeni w białe parasole a nie pateny. Pytałem się wcześniej księży po co zamieniono pateny na parasole (w 87 i 91 roku napewno były jeszcze pateny)- odpowiadają że po to, żeby ludzie nie biegali i ich nie szukali. Nikomu nie przeszkadzało udzielać i przyjmować Komunię na stojąco, byle jak i gdzie popadnie. Pod koniec Komunii x. Kanonik wyniósł relikwiarz z plebanii. Na całej trasie procesji z relikwią ułożony był przepiękny dywan z kwiatów. Wszyscy obecni na błoniach natychmiast padli na kolana. A ja zastanawiałem się, dlaczego parę minut temu nikt nie uklęknął przed tym samym Jezusem Chrystusem.

 4. EC

  Szczęść Boże.
  Zgadzam się we wszystkim co przeczytałem na tym blogu.
  Nie trzeba być teologiem aby zrozumieć to co się dzieje wokół nas.
  Wystarczy cierpliwa pokorna modlitwa o dary Ducha Świętego, a zrozumie wiele i pojmie co się dzieje nawet taki prostaczek jak Ja. Od kilkunastu lat od kiedy otrzymałem dar obecności Jezus Chrystus jest w Tabernakulum, dla mnie Ziemia Święta jest tam kiedy wzrok mój dosięga ukrytego w Tabernakulum Jezusa Chrystusa. Każdą Ofiarę Mszy Świętej na której jestem muszę przeklęczeć (nie w ławce podparty), ponieważ znajdujemy się u stóp Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego. Nie godzi się stać ani siedzieć.
  Kiedy należy klękać, Ja padam na twarz.
  Pragnął bym zwrócić uwagę jeszcze na znak Krzyża który wykonujemy:
  większość wykonuje znaku krzyża według swojego standardu. Różnica jest taka iż nie dotykając ramion w kreśleniu belki poprzecznej wykonuje się znak krzyża odwrotny. Belka poprzeczna na wysokości piersi albo jeszcze niżej, mam odczucie iż to obraża Pana Jezusa Chrystusa. Przecież znak Krzyża ma nas chronić przed demonami, to mały egzorcyzm.
  Kiedy wchodzę do kościoła wykonuję z pieczołowitością znak Krzyża Świętego, padam w pozdrowieniu Pana Jezusa w Tabernakulum na twarz, a na kolanach trwam przez całą Ofiarę Mszy Świętej bo jestem pod Krzyżem z Konającym Chrystusem.
  Jest to moje świadectwo wiary i miłości do Boga, które czynię za siebie i za tych którzy tego nie rozumieją.
  Jak duże to umartwienie i pokuta, oraz odwaga, zrozumie to każdy kto spróbuje uwielbiać Jezusa Chrystusa w podobny sposób.
  Jeszcze może moje przemyślenia po przeczytaniu orędzi Ks. Gobbi, stwierdzam iż Kościół Chrystusowy, już nie idzie jak w III tajemnicy Fatimskiej na górę.
  Ale już jest na górze, na Krzyżu w agonii. Brakuje jeszcze tylko wypełnienia orędzia 425 str.578 „Do kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej” Ks. Stefano Gobbi . “Kościół pozna godzinę swego największego odstępstwa. Niegodziwiec wejdzie do jego wnętrza i zasiądzie w samej Świątyni Bożej. Mała reszta, która pozostanie wierna, zostanie wystawiona na największe doświadczenia i prześladowania” Fatima 13.05.1990r. Nie duże, ale największe odstępstwo które będzie, tuż przed PARUZJĄ. Dla mnie największym odstępstwem tuż przed PARUZJĄ, byłoby wybranie ostatniego Papieża Masona, który zakaże konsekracji Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa na wszystkich ołtarzach świata. To byłaby śmierć Kościoła Chrystusowego, przed PARUZJĄ.
  Szczęść Boże.

 5. EC

  Ad. Nadużycia przy rozdawaniu i przyjmowaniu Komunii świętej.

  Jeśli tak się dzieje, nawet w Polsce, to jest to wynikiem, iż Episkopat utracił wiarę. Dlaczego tak się dzieje, to w orędziach przez Ks. Gobbi, Matka Boża objawiła maluczkim.
  Orędzia Ks. Gobbi „Do Kapłanów Umiłowanych Synów Matki Bożej”. Orędzia mają imprimatur Kardynała Bernardino Echeverria Ruiz, OFM.
  Orędzie( 406) „Bestia podobna do baranka” str.542 i 543. Orędzie (407) „Liczba Bestii:666” str. 547-549.
  „Przepowiedziałam wam również podstępne i mroczne działanie masonerii, która odwleka was od zachowywania Prawa Bożego i czyni przez to ofiarami grzechu i nałogów.” „W tym celu – na pomoc czarnej Bestii, która wyszła z morza – wychodzi z ziemi Bestia o dwóch rogach, podobnych do rogów baranka.”
  „Czarna Bestia, podobna do pantery, oznacza masonerię. Bestia o dwóch rogach, podobna do baranka, oznacza masonerię, która wniknęła w łono Kościoła. Symbolizuje masonerię kościelną, która rozszerzyła się zwłaszcza wśród członków Hierarchii. To przeniknięcie masonerii do wnętrza Kościoła przepowiedziałam wam już w Fatimie ogłaszając, że szatan wejdzie na sam szczyt Kościoła. Zadaniem masonerii jest prowadzenie dusz na zatracenie – przez doprowadzanie ich do kultu fałszywych bogów. Celem zaś masonerii kościelnej jest zniszczenie Chrystusa i Jego Kościoła, przez utworzenie nowego bożka, to znaczy fałszywego Chrystusa i fałszywego Kościoła.”
  Teraz już wiadomo dlaczego nie podano całej trzeciej tajemnicy Fatimskiej, aby nie gorszyć wierzących i nie podważać autorytetu Kościoła. Jedno zdanie znalazło się w trzeciej tajemnicy Fatimskiej podane przez Kościół o tym iż w Portugali do końca zostanie zachowany dogmat wiary. Więc apostazja ma ogarnąć cały świat.
  „Masoneria kościelna usiłuje więc zaciemnić Jego Boskie Słowo przez interpretacje naturalistyczne i racjonalistyczne. Poprzez próby uczynienia Go rzekomo bardziej zrozumiałym i lepiej słuchanym, pozbawia Je całej nadprzyrodzonej zawartości. Przez to szerzą się coraz bardziej błędy w Kościele katolickim. Z powodu rozpowszechniania się tych błędów wielu oddala się dziś od prawdziwej wiary, realizując w ten sposób proroctwo, które dałam wam w Fatimie:
  «Przyjdą czasy, gdy wielu ludzi utraci prawdziwą wiarę.»
  Utrata wiary to odstępstwo. Masoneria kościelna działa w podstępny i diabelski sposób, aby wszystkich ludzi doprowadzić do odstępstwa.”
  „Celem masonerii kościelnej jest usprawiedliwianie grzechu, przedstawianie go nie jako zła, lecz jako wartości i dobra. Doradza się popełnianie go jako sposób zaspokajania wymagań własnej natury i niszczy się przez to korzeń, z którego mogłaby wyrosnąć skrucha. Mówi się, że spowiedź nie jest już konieczna. Zgubny owoc tego przeklętego raka – który rozszerzył się w całym Kościele – to powszechny zanik spowiedzi indywidualnej. Dusze stale żyją w grzechu, odrzucając dar Życia, ofiarowanego nam przez Jezusa.”
  „Po zniszczeniu Chrystusa historycznego Bestia o dwóch rogach, podobna do baranka, usiłuje zniszczyć Chrystusa Mistycznego, którym jest Kościół. Ten założony przez Chrystusa Kościół jest jedyny: to Kościół święty, powszechny, apostolski, jeden – zbudowany na Piotrze. Jak Jezus tak i Kościół – przez Niego założony i będący Jego Mistycznym Ciałem – jest prawdą, życiem i drogą.”
  „Masoneria kościelna usiłuje na wiele podstępnych sposobów zaatakować w Kościele kult sakramentu Eucharystii. Uznaje w niej jedynie aspekt Uczty, a usiłuje pomniejszyć jej wartość jako Ofiary i zanegować rzeczywistą i osobową obecność Jezusa w konsekrowanych Hostiach. W tym celu stopniowo zostały zniesione wszelkie zewnętrzne oznaki wyrażające wiarę w rzeczywistą obecność Jezusa w Eucharystii, np. przyklękanie, godziny publicznej adoracji, święty zwyczaj otaczania Tabernakulum światłami i kwiatami.”
  „Masoneria usiłuje więc zniszczyć jedność Kościoła przez podstępny i zdradziecki atak na Papieża. Zawiązuje ona spisek opozycji i kontestacji wobec Papieża. Wspiera i wynagradza tych, którzy go lekceważą i są mu nieposłuszni. Szerzy głosy krytyczne oraz sprzeciwy Biskupów i teologów. Przez to burzy się sam fundament jedności Kościoła i staje się on coraz bardziej porozrywany i podzielony.”
  „Bestia podobna do baranka posługuje się całą władzą pierwszej Bestii, w jej obecności. Zmusza wszystkich mieszkańców ziemi do oddawania pokłonu pierwszej Bestii.”
  „Dojdziecie w ten sposób do szczytu oczyszczenia, wielkiego ucisku i odstępstwa. Stanie się ono powszechne, ponieważ prawie wszyscy pójdą za fałszywym Chrystusem i fałszywym Kościołem. W ten sposób zostaną otwarte drzwi, aby mógł się ukazać człowiek czyli sama osoba antychrysta.”
  A więc nie dziwię się jeśli szczytem ohydy spustoszenia, będzie zakaz Konsekracji Ciała i Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa podczas Ofiary Mszy Świętej. Jak pisałem w poprzednim moim komentarzu, Kościół Chrystusowy jest już na Krzyżu w agonii.
  Powtórzę więc, „w ten sposób zostaną otwarte drzwi, aby mógł się ukazać człowiek czyli sama osoba antychrysta.” Zakaz Konsekracji może dokonać Papież lub zbuntowane episkopaty w krajach.
  Maryja wyjaśnia: «Cud słońca – dokonany w Fatimie w czasie Mojego ostatniego objawienia się – wskazuje, że weszliście obecnie w czasy, w których spełniają się wydarzenia przygotowujące was na powrót Jezusa w chwale (por. Mt 24,30)» (485). Maryja mówi dalej ks. Gobbiemu o strasznym świętokradztwie, jakiego dokona ten, który sprzeciwia się Chrystusowi, czyli Antychryst. Wejdzie on do Świętej Świątyni Bożej i zasiądzie na tronie, każąc siebie adorować jako Boga (por. 2 Tes 2,2.4-10; Mt 24,15). Wyjaśnia Ona, o jakie świętokradztwo chodzi: «Na zniesieniu codziennej ofiary polega straszliwe świętokradztwo dokonane przez Antychrysta» (por. Dn 12,11) (485). Opisywanie pojawiających się znaków – zapowiadających powrót Jezusa i ostateczny tryumf Boga – Maryja kończy słowami ostrzeżenia: «coraz bliższa staje się chwila pełnego ukazania się Antychrysta.» Czas ostatnich dwóch świadków z Objawień Św. Jana się kończy. Po Papieżu Benedykcie XVI, na tronie zasiądzie prawdopodobnie Antychryst.(mason-faryzeusz). Dokona największej ohydy spustoszenia, zakaże konsekracji Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa na wszystkich ołtarzach świata. Apostazja naródw jest prawie w pełni(inaczej to by się nie powiodło). Ten właśnie moment będzie śmiercią Kościoła, jak niegdyś Jezusa Chrystusa na Krzyżu. (o tym mówi trzecia tajemnica fatimska – papież z kościołem wierzących idzie na górę, na której stoi krzyż i tam zostaje zabity). Po tym nastąpi Zmartwychwstanie = Paruzja. Powtórne przyjście Jezusa Chrystusa na ziemię. Zastanowi się ktoś dlaczego Jan Paweł II i Benedykt XVI są ostatnimi dwoma świadkami z Apokalipsy. Jan Paweł I sprawował swój pontyfikat 33 dni, jak 33 lata życia Chrystusa. To tak jak kropka nad papieżami. Oraz jako jedyni nie mieli już zakładanej Tiary, potrójnej korny, symbolu władzy Niebiańskiej, Ziemskiej i nad Czyśćcem.
  Według wizji Jana Bosko, kościół miał otrzymać dwa filary ratunku. Filar Maryjny oraz Eucharystyczny. Jan Paweł II był to papież Maryjny(w historii Kościoła nikt nie pielgrzymował ze słowem Ewangelii po całym świecie jak On=z trudu słońca). Benedykt XVI to filar Eucharystyczny=chwała oliwki. Nawet w nie potwierdzonych przepowiedniach jest iż ostatni papież miał być murzynem. W herbie Benedykta mamy głowę murzyna. A na dodatek Benedykt XVI jako pierwszy papież wycofał Tiarę nawet z herbu papieskiego (zastąpił ją mitrą). Koło się historii zbawienia się zamyka.
  Szczęść Boże.

 6. Margaret

  Matko Boża Łaskawa zmiłuj się nad swoim ludem..błagam Cię o odwrócenie tych wszystkich wizji,błagam uniżenie o Twoje Królowanie w sercach wszystkich ludzi-bez Boga nie da się nic DOBREGO uczynić-błagam ratuj tych co zaślepieni trwają w satanizmie,masonerii,tych co zasługują na piekło-ratuj!Mamo Droga Ty miażdżysz stopą głowę węża..Tobie ani Jezus ani Bóg nie odmawia-ratuj przed antychrystem,ratuj swoim Tchnieniem serca lodowate,wlej Piękno,umiłowanie Piękna,a nie brzydoty..zrzuć to bielmo z oczu tym co przestali widzieć i słyszeć-błagam o Opamiętanie i to co najważniejsze-Zatopienie się w Modlitwie wszystkich dusz ludzkich!Błagam Cię o ten Przedsionek Litości dla wszystkich nas grzeszników!

 7. EC

  Szczęść Boże.
  Miałbym prośbę do Siostry, aby może zredagowała artykuł o egzorcyzmach.
  Ku przestrodze dla naiwnych grzeszników. Powinny to codziennie czytać.
  Poniżej wybrane fragmenty z egzorcyzmów:
  „Opiszę pokrótce zjawisko, które możemy nazwać „niezamierzonymi” bądź „mimowolnymi” pouczeniami demona. Podane przykłady dotyczą przypadków prawdziwego opętania. Niektóre z tych wypowiedzi powtarzają się dość często i w sposób bezpośredni lub pośredni potwierdzają prawdy wiary chrześcijańskiej. Na przykład, demon potwierdza jednoznacznie, że jego główna działalność wśród ludzi to nie tyle opętanie, lecz kuszenie.
  Kiedyś, podczas egzorcyzmu, kiedy wypowiedziane zostały słowa Rytuału Rzymskiego „malorum radix, fomes vitiorum, seductor hominum, proditor gentium” (korzeniu zła, zwodzicielu ludzi, zarzewie cierpień”) – podsumował swe działanie w sposób bardzo kategoryczny: „naszym obowiązkiem jest kusić. Zawsze, każdego bez wyjątku, wszędzie i bez względu na wszystko. Ktoś zawsze wpadnie w nasze sidła. Niektórzy wpadną na zawsze!”
  Podczas innego egzorcyzmu stwierdził, mówiąc o Bogu: „On chce, żeby dusze były wolne i święte, ja chcę, żeby były zniewolone”. Jeśli chodzi o potęgę modlitwy, kiedy padły słowa „Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth” (Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów) z drugiego egzorcyzmu Rytuału Rzymskiego, powiedział: „Gdybyście padli przed nim na kolana i wielbili go, tak jak to czynią aniołowie, nie mielibyśmy nad wami takiej władzy. Sami nam ją dajecie”.
  Pewnego dnia powiedział: „Moja pycha jest moją mocą i moim przekleństwem”. Bardzo często przejawia się jego pragnienie odbierania czci, tak jakby był Bogiem. Nie chce pogodzić się z tym, że jest tylko stworzeniem. Żyje złudzeniem, że sam jest Bogiem i domaga się, by ludzie oddawali mu cześć należną tylko Bogu. Zdarza się, że podczas egzorcyzmów mówi: „Oddawajcie mi cześć! Ja jestem bogiem! Klękajcie na dźwięk mego imienia! Ja jestem wszechmogący! Wzywajcie mnie!”. Kiedy padają tego typu słowa, jak sugeruje punkt 20 Normae observandae circa exorcizandos a demonio z Rytuału Rzymskiego, można odpowiedzieć cytując Pismo Święte, na przykład słowa Pana Jezusa wypowiedziane podczas kuszenia na pustyni: „Idź precz, szatanie! Jest napisane: Panu, Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu będziesz służył!” Albo słowa świętego Pawła:, „Aby na Imię Jezusa zgięło się każde kolano, istot niebieskich, ziemskich i podziemnych, i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca” (Flp 1,10-11). Niektórzy egzorcyści posługują się słowami modlitwy spontanicznej w rodzaju: „Tylko Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty odbiera cześć i chwałę. Nie ma innego Boga. Ukorz się przed Nim i oddaj Mu pokłon!”.
  Kiedy mówi się o czci należnej jedynemu prawdziwemu Bogu, odpowiedź demona jest zawsze gwałtowna, pełna wściekłości, pychy i zarozumiałości: „Nigdy, przenigdy! To ja jestem bogiem! Rozejrzyj się dokoła, popatrz jak wszyscy idą za mną! Jak wszyscy szukają tego, co chcę im dać!”. Innym razem, kiedy powiedziałem mu: „Nie ma innego Boga! Jest tylko Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty… Mój Bóg jest także twoim Bogiem” – odparł: „moim bogiem jest władza, którą mam nad ludźmi”. Praktycznie rzecz biorąc, wyznał, że uważa się za boga ludzi, którzy są daleko od prawdziwego Boga i żyją w grzechu.
  Innym razem, kiedy egzorcysta powiedział: „Oddaj cześć twemu Bogu, który cię stworzył, pokłoń się mu!” – demon zaprotestował: „Stał się człowiekiem (mowa tutaj o Jezusie Chrystusie). Wcielenie to najbardziej obrzydliwa i upokarzająca rzecz, jaką mógł zrobić! Tylko my wiemy, jaką odrazą nas napełnił, kiedy przyjął na siebie to wasze wstrętne ludzkie ciało!”
  Zdumiewające jest to, co zaczyna się dziać, kiedy egzorcysta powtarza modlitwę, którą anioł przekazał pastuszkom w Fatimie. Zanim Matka Boża objawiła się Franciszkowi, Hiacyncie i Łucji, mniej więcej rok przedtem, trzykrotnie ukazał się im anioł. Przychodząc do pastuszków po raz trzeci trzymał w ręku kielich, a nad nim Hostię, z której spływały krople krwi. Kielich i Hostia zostały jakby zawieszone w powietrzu, anioł zaś ukląkł pochylając się twarzą do ziemi i trzykrotnie powtórzył modlitwę: „Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu, Duchu Święty! W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Ci Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecne na ołtarzach całego świata, jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi On jest obrażany. Przez nieskończone zasługi jego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o nawrócenie biednych grzeszników”. Kiedy egzorcysta zaczyna odmawiać tę modlitwę, diabeł reaguje bardzo gwałtownie. Reakcja nasila się przy słowach, „jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi On jest obrażany” a także przy ostatnich słowach „proszę cię o nawrócenie biednych grzeszników.
  Innym typowym zachowaniem demona podczas egzorcyzmów są groźby. Wyszydza wszystko, co piękne, dobre, zdrowe, harmonijne. Grozi, że wszystkich zabije. Nie ukrywa swych zamiarów zniszczenia. „Niemało ludzi jest na naszych usługach. Dajemy im najwyższe stanowiska, skąd mogą dominować i niszczyć”. Nienawidzi zwłaszcza sakramentu małżeństwa i życia rodzinnego. Gwałtownie reaguje podczas błogosławieństwa małżonków lub w chwili, gdy małżonkowie odnawiają obietnice małżeńskie. Kiedyś zdradził swą nienawiść do rodziny mniej więcej takimi słowami: „Nadal nie jestem zadowolony z tego, jak się ubierają kobiety. Muszą być coraz bardziej rozebrane, żeby seks był coraz ważniejszy. Wtedy będę mógł niszczyć więcej rodzin!”. Innym razem określił organy płciowe używając metafory „centrum świata” (środek świata). Wściekłe reakcje zdarzają się także w sytuacji, gdy egzorcysta błogosławi narzeczonych, którzy postanawiają przeżywać swe narzeczeństwo w czystości. Ich wybór nazywa świństwem.
  Uderzająca jest czysta nienawiść, jaka przejawia się w jego satysfakcji, kiedy jaka przejawia się w jego satysfakcji, kiedy dzieje się coś złego. Kiedyś powiedział do egzorcysty: „Weź tę obrzydliwą Apokalipsę. Tam jest napisane o niewieście, która rodzi. A ja zawsze próbuję pożerać te Jej dzieci. Wiesz jak?” I tu, w
  sposób mrożący krew w żyłach, opisał zabijanie dzieci w łonie matki (aborcja) oraz przemoc seksualną i gwałty cielesne popełniane na dzieciach. Do tych odrażających opisów dodawał za każdym okrzyk:, „ale ubaw!” Tak samo Wyraził się mówiąc o młodych ludziach, którzy przez narkotyki doprowadzają się do ruiny. Innym razem, podczas egzorcyzmów, ponownie wspomniał o aborcji, zaczął się perfidnie śmiać i powiedział: „Nawet ustawowe pozwolenie od was dostałem!”.
  Uderzający jest również sposób, w jaki odwraca do góry nogami całą rzeczywistość i podstawowe zasady moralne, uważając dobro za zło, a zło za dobro. Przykładowo, na widok relikwii krzyczał:, „Ale smród! Tak cuchną ci, którzy wybrali Jego!” (Te słowa odnoszą się do Jezusa Chrystusa, demon przez nienawiść i pogardę prawie nigdy nie wypowiada Jego imienia). Na widok różańca powiedział: „Ten przeklęty łańcuch z Krzyżem na końcu”. Kiedy ksiądz używał wody święconej, demon zaprotestował: „Nie chcę, żeby mnie myli w tej wodzie, która śmierdzi gnojem i mnie parzy”. Na słowa „Pobłogosław Panie Boże naszego brata!” Odparował: „Niech będzie przeklęty, zabiorę go ze sobą do piekła!”. Na słowa Ewangelii: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię” (Mt 11, 28), natychmiast odpowiedział: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy wesoło sobie żyjecie, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście zepsuci i przewrotni, a ja was pokrzepię wieczną męką w jeziorze ognia”.
  Innym razem, kiedy egzorcysta wymawiał słowa Rytuału Rzymskiego”inimice fidei, hostis generis umani, mortis adductor” (nieprzyjacielu rodzaju ludzkiego, sprawco śmierci) diabeł taką oto metaforą wyraził nieodpartą chęć czynienia zła dla samego zła: „Tego dnia, kiedy odeszliśmy od Niego (wielka bitwa na niebie – walka woli i rozumu), powiedzieliśmy Mu: moc grzechu będzie naszym ołtarzem, na którym będziemy składać w ofierze dusze twych przeklętych dzieci. Po tym ołtarzu będzie spływać krew twoich przeklętych dzieci. Istnieje bóg dla tych, którzy nienawidzą i to właśnie on jest moim bogiem”.
  W wyzwiskach, które wykrzykuje, widać również, że demon nieustannie próbuje skłócić ludzi i podżega jednych przeciwko drugim. Lubi podkreślać, że podoba mu się nienawiść pomiędzy ludźmi. Łaknie ludzkiej złości i przewrotności, ponieważ, jak sam wielokrotnie wyznał: „to jest pokarm, który mnie pokrzepia i dodaje mi sił”. „My szatani chcemy niezgody, chcemy nienawiści i wojny. Nie ważne gdzie i z jakiego powodu”. „Wiesz ilu naszych „potępieńców” krąży po świecie?”
  Innym razem, w momencie, w którym Rytuał Rzymski przewiduje zadawanie pytań demonowi, na pytanie jak się nazywa, odpowiedział, że nazywa się Sahaar i przychodzi z pustymi. Kazano mu wrócić na pustynię, skąd przyszedł. Wtedy egzorcysta usłyszał w odpowiedzi: „Ja noszę pustynię przy sobie!”. [Te słowa można przetłumaczyć także: Przynoszę pustynię ze sobą]. Podczas kolejnych egzorcyzmów stało się jasne, że chciał w ten sposób wyrazić swe dążenie do wzniecania nienawiści, z której rodzi się oschłość, rozpacz i śmierć w relacjach ludzkich. A także pokazać, że cieszy go bezpłodność i pustka – zarówno fizyczna jak i duchowa.
  W niektórych przypadkach jego wypowiedzi bywają dowcipne, pół żartem pół serio, jak na przykład sytuacja, kiedy egzorcysta usłyszał pod swoim adresem: „Każdy klecha (ksiądz) przynosi nam pecha, zwłaszcza, taki, który robi, co do niego należy. Bo przez takiego nic nam się nie udaje!”.
  Szczególną nadzieją napawa Maryjne doświadczenie płynące z egzorcyzmów. Kiedy mówi się o Matce Bożej, demony reagują atakami furii i szału. Nienawidzą Matki Bożej, nigdy nie odważą się wypowiedzieć Jej imienia. Mówią „ona”, albo „tamta”. Pada cały stek najgorszych bluźnierstw pod adresem Matki Bożej. Uskarżają się, że niszczy ich plany. Demon reaguje gwałtownie na wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi. Wykrzykuje, „że ten… taki nie taki (i tu mówi o papieżu Janie Pawle II słowami, których nie da się powtórzyć) poświęcił świat temu Niepokalanemu Sercu i że ten akt pokrzyżował piekłu pewne plany na skalę światową”.
  Jeśli chodzi o Różaniec Święty, kiedyś założono koronkę Różańca na szyję osoby egzorcyzmowanej. Demon zaczął krzyczeć: „przygniata mnie, jaki to nieznośny ciężar! Zabierzcie ten łańcuch z Krzyżem na końcu!”. Egzorcysta powiedział: „Od dziś nasza siostra będzie codziennie odmawiała Różaniec”. A diabeł natychmiast odparł: „I co z tego? I tak jest was niewielu! To nic nie znaczy, w porównaniu z całym światem! (mówił o osobach odmawiających Różaniec) W to mi graj! Przeszkadza mi, kiedy ją wzywacie, to mi przypomina jego życie” (ma na myśli życie Pana Jezusa, które rozważamy w Różańcu). Innym razem egzorcysta wyjął z kieszeni koronkę różańca. Demon natychmiast zaczął krzyczeć: „zabierz ten łańcuch, zabierz ten łańcuch!”. „Jaki łańcuch?” „Ten z krzyżem na końcu. Ona nas biczuje tym swoim łańcuchem!”. Z pewnością chodzi tu o swoistą metaforę, jednak pozwala ona zrozumieć, i to w sposób bardzo konkretny, jak wielka jest moc Różańca i jak bardzo demon się go lęka.
  Innym razem, ku wielkiemu zaskoczeniu egzorcysty, kiedy podczas modlitwy odczytywane były wezwania do Matki Bożej, demon zaczął krzyczeć „Tylko Ona jest wszędzie. Ona mnie zabija. Zawsze mnie zabijała. Wszystko przewraca do góry nogami. Ten jej przeklęty płaszcz mnie dusi, za każdym razem. Żaden z nas tego nie wytrzyma”. Wtedy egzorcysta zawołał: „Dziękuję Ci Matko, dziękuję Twemu Niepokalanemu Sercu!” Demon odpowiedział: „Zostaw to Serce w spokoju. Przebiliśmy je mieczem – a ono nie umarło. Ukrzyżowaliśmy Jej Syna, a ona nie umarła, dostała więcej dzieci!”
  Podczas innego egzorcyzmu, kiedy egzorcysta oddawał cześć Niepokalanemu Sercu Maryi, demon powiedział: „Jej Serce sprawia nam ból. Im bardziej przebijaliśmy to Serce, tym mocniej biło. Im bardziej miażdżyliśmy to Serce, tym bardziej Ona miażdżyła nas. Im bardziej cierpiała, tym bardziej cierpieliśmy i my. Chcieliśmy zrobić jej na złość, a Ona zabijała nas swoim płaczem. Jej łzy są ogniem, który nas zabija”. Innym razem ten sam egzorcysta wzywał wstawiennictwa Niepokalanego Serca Maryi, a demon zaczął mówić o kolcach, które tkwią w tym Sercu (są one symbolem grzechów ludzkości) oraz o ludziach, którzy chcą ofiarować Maryi swe zadośćuczynienie. Powiedział wtedy: „Ludzie pomogli mi wbić w to Serce mnóstwo kolców, tysiące miliardów. Sami żeście mi pomogli wbić te wszystkie kolce. Właśnie wy! Ale im więcej kolców, tym większą ma siłę! Im więcej krwi, tym więcej mocy! Im więcej cierpienia, tym więcej chwały! Wasze grzechy zamieniły się w chwałę, bo wiele dusz poświęciło się Jej, żeby zadośćuczynić za zniewagi. Każda dusza, która jej się poświęca wyciąga kolec z Jej serca. A każdy taki wyciągnięty kolec jest jak ognisty pal, który przebija nasz mózg. My ich bijemy, pokonujemy ich, palimy, drapiemy, rozszarpujemy ich na kawały, a oni padają na kolana i się modlą. My im ubliżamy, szkalujemy ich, znieważamy – a oni padają na kolana i się modlą. Ta tortura nigdy się nie skończy! Ta tortura nigdy się nie skończy! Jest ich za dużo! Za dużo! Tylu głupców się Jej poświęca. Tylko na to czekają, żeby umrzeć dla tej… i dla jej Syna!”
  Podczas innego egzorcyzmu, demon chełpił się, że zadał cierpienie niewinnym ludziom. Egzorcysta zaczął modlić się tymi słowami: „Panie Jezu Chryste, wydawało się, że zostałeś pokonany na Krzyżu – wydawało się, że moce ciemności zwyciężyły, a w rzeczywistości Ty odniosłeś decydujące zwycięstwo”. Diabeł odparł: „To wszystko przez Nią! (mówił tutaj o Matce Bożej) Wszystko z winy Jego Matki! Uczyłem tę idiotkę (mówił o osobie dręczonej) nienawiści do Niej, a Tamta i tak wygrała. Ona (tzn. Matka Boża) nieustannie się modli. Nawet przez chwilę nie siedzi cicho. I ciągle nas biczuje tymi swymi modlitwami”. Z pewnością znaczy to, że Maryja wstawiała się u Boga za tą dręczoną osobą. Chodzi także o to, że ta kobieta coraz bardziej kochała Maryję.
  Podczas innego egzorcyzmu demon powiedział: „Za każdym razem, kiedy schodzi tu na ziemię, pogrążamy się coraz niżej. Każda Jej łza to dziura w naszej skórze. Każde Jej spojrzenie szarpie nasz mózg na kawałki. Każdy Jej krok to nasz koniec. Usiłujemy Ją powstrzymać, ale nie możemy, bo Ona jest silniejsza on nas. Zły nie ma nad Nią żadnej władzy”.
  Innym razem miał miejsce szczególnie wstrząsający epizod. Pewnego dnia, zwracając się w stronę wizerunku Matki Bożej znajdującego się w pomieszczeniu, gdzie sprawowany był egzorcyzm, demon zaczął krzyczeć:, „Czemu wszystko ofiarowałaś temu? Dlaczegoooooo! Po cooooooo!” Egzorcysta zapytał:, „Co ofiarowała?” A demon odrzekł: „Pod Krzyżem Tamtego! Ona cierpiała!” Niewątpliwie odnosi się to ofiary cierpienia, którą Maryja złożyła Ojcu Przedwiecznemu w imieniu własnym i w imieniu Syna podczas ukrzyżowania. Wtedy egzorcysta powiedział: „Pamiętaj, że Maryja, u stóp Krzyża, ofiarowała Bogu Ojcu Jezusa i siebie samą wraz z Nim. Za nas ofiarowała to cierpienie, ponieważ jesteśmy Jej dziećmi”. W tym momencie zaczęły się wrzaski nie do opisania. Nie mogąc znieść siły płynącej z ofiary Chrystusa i Maryi złożonej na Kalwarii, powiedział: „Dosyć! Dosyć tego! Nie przypominaj mi tego! Basta! Pali mnie to żywym ogniem!”.
  W Wielki Piątek 2006 roku, kiedy egzorcysta odczytywał fragment Ewangelii Świętego Jana, przy słowach, które Pan Jezus skierował do Maryi i świętego Jana: „Niewiasto, oto syn Twój”; „Oto Matka twoja!”, demon nie wytrzymał i powiedział: „W jednej chwili umiłowała wszystkie swe dzieci. Przez wszystkie pokolenia. I znowu powiedziała „tak”. Aniołowi powiedziała „tak”, a pod krzyżem znowu powiedziała „tak” swemu Synowi. Po to, żebyście stali się Jej dziećmi”. Egzorcysta zrozumiał, że demon wbrew swojej woli musiał wyznać coś, czego nigdy nie chciałby powiedzieć. Czytał dalej: „Od tej chwili uczeń wziął Ją do siebie”. Diabeł, okazując wielką odrazę, która przejawiała się w tonie głosu i w całej postawie, dodał: „Czyste dusze przyjmują do serca Matkę Boga. Wasze ciało i wasz duch to dom Pański i do tego domu Ją przyjmujecie. Wszystkie dzieci Boże powinny wziąć Maryję do siebie. Tego was uczyła swoim życiem. W Maryi macie wielką pomoc, powinniście częściej z niej korzystać. Módlcie się, módlcie się do niej więcej. Weźcie ją do siebie. Ona towarzyszy każdemu z was”.
  Egzorcysta, wiedząc, że Wielki Piątek jest dniem szczególnej łaski przypomniał wtedy ofiarę Pana Jezusa na Krzyżu poniesioną z miłości do nas, Jego rany, Jego krew i cierpienie, jego upokorzenie i ofiarę złożoną Bogu Ojcu, łzy i cierpienie Maryi u stóp krzyża i ofiarę, którą złożyła Bogu Ojcu łącząc się z ofiarą Syna. Kiedy modlił się wspominając te wielkie wydarzenia, demon stwierdził, ku wielkiemu zdumieniu egzorcysty: „My demony też staliśmy pod krzyżem. Podburzaliśmy niektórych przeciwko Niemu. Żeby Mu ubliżali, żeby go obrażali, żeby rzucali Mu wyzwania. Innych kusiliśmy wzbudzając w nich wątpliwości. Wmawialiśmy im, że to nie może być prawdziwy Mesjasz. Niektórzy poszli tam, żeby zobaczyć jakiś cud i przekonać się na własne oczy, że to On jest Mesjaszem. Co za durnie! Przepędziliśmy stamtąd mnóstwo ludzi. Przestali w niego wierzyć, przerazili się widząc jak umiera. Zostało paru niedobitków. Oni z kolei doszli do przekonania, kiedy już umarł, że to wszystko nieprawda. Bo skoro umarł, to już po wszystkim. Nic się już nie da zrobić. Kiedy zdejmowali ciało krzyża, kusiliśmy nawet Jana. Wmawialiśmy mu: „Zobacz, jak skończył ten wasz Mesjasz! Zobacz, jak skończył ten twój Mesjasz!”. Kusiliśmy nawet jego Matkę. Miała rozdarte serce. Ale jednocześnie w tym sercu panował nieopisany pokój. Wszystkim przebaczała. Kochała i cierpiała. Jej przebaczenie było całkowite. Jej miłość była całkowita. Jej ofiara była całkowita. I to nas pokonałoooooo! Bezskutecznie podkopywaliśmy Jej wiarę. Ona nie przestawała się modlić. Tylko ona Jedna wierzyła w Zmartwychwstanie. Jej serce już wszystko wiedziało. I tamtego dnia o świcie, w dzień po szabacie, On przyszedł najpierw do Niej. Nie wiemy, co do siebie mówili. Widzieliśmy ich. Widzieliśmy tylko, że to
  spotkanie promieniowało pokojem i nieskończoną miłością. Ale nie mogliśmy nic usłyszeć. Ich rozmowa była poza naszym zasięgiem. A potem zobaczyliśmy Magdalenę idącą do grobu”.
  Innym razem, kiedy podczas sprawowania swej posługi egzorcysta powiedział, że odprawi Mszę Świętą w intencji tej osoby, demon nie miał już sił, żeby zareagować, zbliżał się moment uwolnienia. Ale powiedział: „Nie mam pojęcia, co mu strzeliło do głowy. Skąd mu to przyszło, żeby się za was poświęcić. Za was, którzy nie jesteście niczym więcej, tylko cuchnącymi śmieciami i kupą gnoju. Jak on to zrobił! Jak On mógł! Poświęcić się za takie marne, paskudne, nic nie warte kreatury, które nic nie rozumieją. Nie wiecie jak bardzo On was kochał i jak was kocha, bo Go bez przerwy obrażacie. Jemu Msza jest niepotrzebna. On ma wszystko. Tylko dla was ją wymyślił. Tylko dla was. Żeby was do Siebie zbliżyć. Żebyście mogli Go mieć na co dzień. A wy, głupcy, plujecie na to. A wy nie przyjmujecie tego. Wy, którzy naprawdę moglibyście być tacy jak On. On chce was mieć przy sobie (te słowa demon wypowiedział z wielkim trudem). I każdego dnia daje wam to Swoje Ciało i Krew. Dla nas to coś obrzydliwego, ale dla was to wszystko. To jedyny środek zbawienia, żebyście nie poszli na zatracenie, tak jak my. A do was to nie trafia! Jak można nie zrozumieć? A wy nie rozumiecie. On tam jest i mówi do was: „Oto jestem! Weźcie mnie do siebie! Pójdźcie za mną”. Do mnie powiedział: „Vade retro” (Idź precz!) A do was mówi: „Oto jestem, przyjdźcie do Mnie”.
  Innym razem, podczas gwałtownej walki, egzorcysta zrozumiał, że demon nie chce powtórzyć czegoś, co Chrystus rozkazał mu powiedzieć. W pewnym momencie, zupełnie pokonany mocą Bożą, krzyknął: „On mi kazał powiedzieć: nie lękajcie się, wyjdźcie na spotkanie waszego Boga. Zostawcie wszystko, co was wiąże ze złem. Wypełnijcie swoje życie Bogiem. Niech w waszym miejscu będzie miejsce tylko dla Jezusa Chrystusa. Idźcie za nim w radości i w cierpieniu. Uwielbiajcie Go zawsze. On jest waszym zbawieniem”. A potem demon zaczął przeraźliwie wyć.
  To, co podoba się Lucyferowi (z niektórych egzorcyzmów)
  1. Komunia święta udzielana na rękę – dzięki temu mogę podeptać waszego Boga, którego ja zabiłem; i mogę celebrować moje msze (czarne msze) z moimi kapłanami, których Jemu wydarłem…
  2. Skąpe stroje, na które łowię mężczyzn i kobiety, i zapełniam nimi moje królestwo (śmiech długi…niezwykle szyderczy), ale jestem zadowolony… co za radość
  3. Telewizja… ach telewizja… jest moim aparatem, to ja ją wymyśliłem… aby zniszczyć poszczególne dusze i całe rodziny… rozdzielam je, rozpraszam moimi programami, przebiegłymi i przenikającymi do głębi… ach telewizja jest ośrodkiem przyciągania, gdzie przyciągam też wielu księży, zakonników i sióstr, zwłaszcza w godzinach po północy i już nie pozwalam im modlić się: ha…ha…ha… w jednym momencie pokazuję się na całym świecie… słuchają mnie i oglądają wszyscy… dość dobrze pomagają mi moi wierni słudzy, magowie, czarownice, wróżbici z kart i rąk, astrologowie… ha…ha…ha!
  4. Dyskoteki…. wspaniałe… są to moje pałace ze złota, gdzie przyciągam najlepsze nadzieje społeczeństwa, które czynię moimi, niszcząc ich dusze i ciała… tysiące ich unoszę ze sobą przez alkohol, narkotyki i seks…, ach, nieustanne żniwo… ja jestem prawdziwym królem świata, a nie wasz Bóg, którego ukrzyżowałem.
  5. Rozwody… separacje małżonków, są wymyślone przez mnie; odzyskuje dzięki nim moją własność… jest to jedno z moich najbardziej inteligentnych odkryć… niszczę w ten sposób rodzinę, społeczeństwo, gdzie
  jestem adorowany, jako król świata… Seks, seks.. nie słuchajcie tego człowieka przybitego do krzyża, który wam nic nie daje… tylko ja wam dam prawdziwą przyjemność wraz z wolnym seksem… moje królestwo to nade wszystko przyjemność seksualna, przez którą króluję na ziemi.
  6. Aborcja… zabijanie niewiniątek…! To moje najpiękniejsze i najprzyjemniejsze odkrycie! Zabijanie niewinnych zamiast winnych i zabójców z mafii! Zniszczę ludzkość i w ten sposób skończą, zanim się urodzą adoratorzy fałszywego Boga.
  7. Narkotyki…. to najsmaczniejszy pokarm, jaki daję młodym, aby zrobić z nich głupców… i w ten sposób robię z nimi, co mi się podoba… złodziei, morderców, rozpustników… okrutnych jak ja… panów tego świata… moje sługi.
  To, co nie podoba się Lucyferowi (z niektórych egzorcyzmów)
  1. Spowiedź… co za głupi wynalazek… Ależ mnie ona boli, jakie mi sprawia katusze… Krew tego waszego fałszywego Boga… jakże mnie miażdży… niszczy mnie… obmywa wasze dusze i zmusza mnie do ucieczki… (straszliwe wybuchy płaczu)… Ta Krew, ta Krew… jest moją najokrutniejszą karą…
  2. Posiłek, gdzie spożywacie Ciało i Krew tego Ukrzyżowanego, którego ja zabiłem… To tutaj jestem rozbrajany…już nie mam sił do walki… ci, którzy spożywają to Ciało i piją tę Krew, stają się silni przeciwko mnie, stają się nie do pokonania przez moje przebiegłe zasadzki i pokusy, zdają się zupełnie inni, mają jakby szczególne światło i niezwykle bystry umysł… szybko mi się wymykają… oddalają ode mnie, wyrzucają mnie jak psa… co za smutek…, co za ból mieć do czynienia z takimi kanibalami! (wybuchy płaczu!)… Ja ich jednak okrutnie prześladuję… a tylu idzie jeść tę Hostię, będąc w grzechu! Ależ jestem zadowolony… co za radość… nienawidzą swego Boga i go jedzą… ha…ha! Moje zwycięstwo… zwycięstwo… hura… hura!…
  3. Jakże niedorzeczni są ci, którzy tracą wiele godzin dniem i nocą na kolanach, aby adorować ten kawałek chleba ukrytego w pudle na ołtarzu tego fałszywego Boga! (jest to godzina adoracji). Jakże mnie
  denerwują te osoby! Ileż czynów świętokradczych zbieram bez przerwy: jest to moje nieustanne zwycięstwo… A ile cierpienia… ile złości przez te nierozumne adoracje…!
  4. Nienawidzę Różańca… ten zniszczony wstrętny sprzęt tej Kobiety tam, jest dla mnie jak młotek, który rozbija mi głowę… Jest wymysłem fałszywych chrześcijan, którzy nie są mi posłuszni, przez co idą za tym babskiem! Są fałszywi, fałszywi… zamiast słuchać mnie, który panuję nad całym światem, ci fałszywi chrześcijanie idą modlić się do tej Kobiety, mojej największej nieprzyjaciółki, z tym sprzętem… ach, ileż bólu mi zadają… (wybuch płaczu)…
  5. Największym złem dla mnie w tym czasie są nieustanne obecności (objawienia) tej baby… w całym świecie… we wszystkich narodach objawia się i mnie prześladuje, wydzierając mi z rąk tak wiele dusz… tysiące… tysiące… ach, ileż bólu mi zadają… (wybuch płaczu)…
  6. Jednak tym, co mnie niszczy najbardziej, to ośle posłuszeństwo temu człowiekowi ubranemu na biało (Papieżowi), który rozkazuje w imieniu tego fałszywego odkupiciela i fałszywego waszego zbawiciela… jakie osły… owce… tchórze…! Być posłusznym człowiekowi, który kocha Kobietę, która mnie prześladuje od zawsze… jaki wstyd… to niszczy moje królestwo… Ja zwyciężę, ja zwyciężę… (śmiech). Przyprawię go o śmierć, doprowadzę do jego zabójstwa… sprawię, że będzie miał brzydki koniec… jest ohydny dla moich zwolenników, ten Polak (Jan Paweł II), który kocha tę Kobietę… który rozpowszechnia Różaniec tej podłej Kobiety, jako swoją ulubioną modlitwę… co za nikczemnik… osioł… miażdży mnie… miażdży mnie…! (wybuchy szlochu!) ”
  Czytelniku pamiętaj!…Lista powyżej jest przerażająca. Warto ją przemyśled. Zasługuje na to, by być rachunkiem sumienia dla nas wszystkich. Ale przede wszystkim zasługuje na gorliwą modlitwę, pokutę, a także często praktykę sakramentalnej spowiedzi, gdzie Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas i daje bardzo mocną tarczę do pokonania naszego nieprzyjaciela. Zwycięzcami – mówi nam Apokalipsa – są ci, którzy „oczyścili swe dusze w Krwi Baranka…” zwyciężyli smoka starodawnego w Najdroższej Krwi Zbawiciela i Odkupiciela.”

 8. EC

  Szczęść Boże.
  Według Nowego Testamentu, mamy patrzeć na znaki powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa w Paruzji.
  Według Nowego Testamentu jest pięć ostatnich znaków do czasu Paruzji.
  Nasz czas, to oczekiwanie na czwarty znak.
  Matka Boża mówi o tym w Orędziach Ks. Gobbi „Do Kapłanów Umiłowanych Synów Matki Bożej”. Powtórzę iż Orędzia mają imprimatur Kardynała Bernardino Echeverria Ruiz, OFM.
  „485 – Rubbio (Vicenza), 31.12.1992 – MATKA BOŻA:
  a Pozwólcie Mi się ulegle pouczać, umiłowani synowie. W czasie tej ostatniej nocy roku skupcie się na modlitwie i na słuchaniu słowa waszej Niebieskiej Mamy, Prorokini tych ostatnich czasów. Nie spędzajcie tych godzin w hałasie i rozproszeniu, lecz w ciszy, w skupieniu, na kontemplacji.
  b Wiele razy wam ogłaszałam, że zbliża się koniec czasów i przyjście Jezusa w chwale. Pragnę wam dziś pomóc w zrozumieniu znaków opisanych w Bożym Piśmie, które wskazują na wielką bliskość Jego chwalebnego powrotu.
  c Znaki te – jasno ukazane w Ewangeliach, Listach św. Piotra i Pawła – realizują się w obecnych latach.
  d – Pierwszy znak to rozszerzanie się błędów, prowadzących do utraty wiary i odstępstwa.
  Błędy te rozszerzają fałszywi nauczyciele, słynni teolodzy, którzy nie nauczają już prawdy Ewangelii, lecz głoszą zgubne herezje – oparte na błędnym i ludzkim rozumowaniu. Z powodu tego głoszenia błędów gubi się prawdziwa wiara i rozszerza się wszędzie wielkie odstępstwo.
  «Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą.» «Dzień ten nie nadejdzie, dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo.» «Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu tak samo, jak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje. Wyprą się oni Władcy, który ich nabył, a sprowadzą na siebie rychłą zgubę. A wielu pójdzie za ich rozpustą, przez nich zaś droga prawdy będzie obrzucona bluźnierstwami; dla zaspokojenia swej chciwości obłudnymi słowami was sprzedadzą.»
  e – Drugi znak to wybuch wojen i walki bratobójcze. Doprowadzą one do szczytu przemoc i nienawiść, a miłość – do powszechnego wystygnięcia. Będą się też mnożyć katastrofy naturalne, takie jak epidemie, głód, powodzie i trzęsienia ziemi.
  «Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać… Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści. …ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.»
  f – Trzeci znak to krwawe prześladowanie tych, którzy pozostaną wierni Jezusowi oraz Jego Ewangelii i będą niewzruszenie trwać w prawdziwej wierze. Ewangelia będzie jednak głoszona we wszystkich częściach świata.
  Pomyślcie, najmilsi synowie, o wielkich prześladowaniach, którym poddany jest Kościół, oraz o apostolskiej gorliwości ostatnich Papieży – przede wszystkim Mojego Papieża Jana Pawła II, głoszącego Ewangelię wszystkim narodom ziemi.
  «Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić (…). A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.»
  g – Czwarty znak to straszne świętokradztwo dokonane przez tego, który sprzeciwia się Chrystusowi, to znaczy przez Antychrysta. Wejdzie on do Świętej Świątyni Bożej i zasiądzie na swoim tronie, każąc siebie adorować jako Boga.
  «…objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć… Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, działanie z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości…»
  «…ujrzycie ‘ohydę spustoszenia’, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte – kto czyta, niech rozumie».
  Najmilsi synowie, aby zrozumieć, na czym polega ohyda spustoszenia, przeczytajcie to, co zostało przepowiedziane przez proroka Daniela: «Idź, Danielu, bo słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami aż do końca czasu. Wielu ulegnie oczyszczeniu, wybieleniu, wypróbowaniu, ale przewrotni będą postępować przewrotnie i żaden z przewrotnych nie zrozumie tego, lecz roztropni zrozumieją. A od czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara, zapanuje ohyda ziejąca pustką, upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. Szczęśliwy ten, który wytrwa i doczeka tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni.»
  Msza Święta jest codzienną ofiarą – ofiarą czystą składaną Panu na wszystkich ołtarzach od wschodu aż do zachodu słońca. Ofiara Mszy Świętej uobecnia ofiarę, którą Jezus złożył na Kalwarii.
  Przyjmując protestancką naukę, będzie się mówić, że Msza nie jest ofiarą, lecz jedynie świętą ucztą – to znaczy tylko pamiątką tego, czego dokonał Jezus w czasie Swojej Ostatniej Wieczerzy. Zniesie się w ten sposób odprawianie Mszy Świętej. Na tym właśnie zniesieniu codziennej ofiary polega straszliwe świętokradztwo dokonane przez Antychrysta. Trwać to będzie około trzy i pół roku, to znaczy tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni.
  h – Piąty znak stanowią nadzwyczajne znaki, które pojawią się na niebie.
  «… słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte.»
  Cud słońca – dokonany w Fatimie w czasie Mojego ostatniego objawienia się – wskazuje, że weszliście obecnie w czasy, w których spełniają się wydarzenia przygotowujące was na powrót Jezusa w chwale.
  «Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą.»
  i Umiłowani synowie i dzieci poświęcone Mojemu Niepokalanemu Sercu, chciałam was pouczyć o znakach podanych wam przez Jezusa w Ewangelii, aby was przygotować na koniec czasów. Właśnie w waszej epoce mają się one zrealizować. Rok, który się kończy i ten, który się zaczyna, stanowią część okresu wielkiej udręki. Rozszerza się odstępstwo, mnożą się wojny, następują po sobie na tylu miejscach kataklizmy, wzrastają prześladowania, a Ewangelia jest ogłaszana wszystkim narodom. Nadzwyczajne zjawiska pojawiają się na niebie i coraz bliższa staje się chwila pełnego ukazania się Antychrysta.
  j Proszę was zatem, byście pozostawali mocni w wierze, niewzruszeni w nadziei i żarliwi w miłości.
  k Pozwólcie Mi się wszyscy nieść i gromadzić w bezpiecznym schronieniu Mego Niepokalanego Serca. Przygotowałam je wam właśnie na te ostatnie czasy.
  l Odczytujcie ze Mną znaki waszych czasów, żyjcie w pokoju serca i w ufności.
  m Jestem zawsze z wami, aby wam powtarzać, że spełnianie się tych znaków wskazuje wam z pewnością, iż bliski jest koniec czasów i powrót Jezusa w chwale.
  «A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo! Gdy jego gałązka staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato. Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach.»
  539 – Fatima (Portugalia), 11.03.1995 – MATKA BOŻA:
  b Moja tajemnica dotyczy Kościoła.
  W Kościele osiągnie szczyt wielkie odstępstwo, które szerzy się na całym świecie. Rozłam dokona się poprzez całkowite odejście od Ewangelii i prawdziwej wiary. Do Kościoła wejdzie człowiek nieprawy, który sprzeciwia się Chrystusowi i nosi w swoim łonie ohydę spustoszenia, popełniając w ten sposób straszliwe bluźnierstwo, o którym mówił prorok Daniel (Mt 24,15).
  c Moja tajemnica dotyczy ludzkości.
  Ludzkość osiągnie szczyt zepsucia i bezbożności, buntu przeciw Bogu i otwartego sprzeciwu wobec Jego Prawa miłości. Pozna ona godzinę swej największej kary, która została wam przepowiedziana przez proroka Zachariasza (Za 13,7-9).”
  Czas dwóch ostatnich świadków z Apokalipsy Św. Jana zakończy się ze śmiercią Benedykta XVI.
  Zakaz konsekracji Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa, rozpocznie największe bluźnierstwo i ohydę spustoszenia Najświętszej Ofiary Boga. Jak długo to potrwa tylko sam Bóg wie. Ale można być pewnym ten świat podtrzymuje przy życiu tylko Najświętsza Ofiara Jezusa Chrystusa.
  Amen.

  • Ida

   „Czas dwóch ostatnich świadków z Apokalipsy Św. Jana zakończy się ze śmiercią Benedykta XVI.” ????

 9. EC

  CD…. duszy pogardę po to, by mieć go jako łup” – Ez 36:5. Fabuła: Protagonista postanawia zniszczyć wroga, antagonista, który po zdobyciu go spiskuje obalenie protagonisty przez oszustwo, przekupstwo i tajne układy z innymi wrogami protagonisty. Czy antagoniście uda się ten planowany zamach? Główni gracze: John Hyrcanus, Alexander Janneus, faryzeusze, Hyrcanus II, Antypater, Juliusz Cezar, Pompejusz, Marek Antoniusz, Partowie, Herod Wielki i ponownie faryzeusze. Scena: Wojna między Judą i Idumeą. Teraz dowiecie się więcej o narodzie Idumei niż uczą wszystkie podręczniki do historii świata, gdyż ta historia została umyślnie usunięta lub zniekształcona ze szkodą dla was. Zobaczmy w jaki sposób Idumici zabrali się za przejęcie ziemi Jahwe w ich posiadanie, jak przepowiedział Ez 36:5: W roku 125 przed Chrystusem, król John Hyrcanus wywołał wojnę z sąsiadującym narodem kananejskim / edomickim z Idumei. W tej wojnie Judahici odnieśli absolutne zwycięstwo, podporządkowując sobie w ten sposób ostatnią kananejską twierdzę wojskowego oporu. Ale John Hyrcanus zrobił straszny błąd w układach z pokonanymi. Zaoferował im obywatelstwo wraz z istniejącymi Judajskimi obywatelami Judy. Następnie dał Idumejczykom ultimatum: obrzezanie albo śmierć! Napletek albo życie! Ultimatum to miało miejsce w roku 121 przed Chrystusem. Teraz wyobraźmy sobie długą kolejkę idumejskich mężczyzn ustawionych do obrzezania. Wyobraźmy sobie to. Wyobraźmy sobie pierwszego faceta w kolejce. Ten facet był pierwszym Żydem na świecie. (Teraz wiecie dlaczego dr Wesley Swift z Bertrand Comparet zawsze mówił o tych ludziach jako EDOMICKICH ŻYDACH, żeby odróżnić ich od Prawdziwych Judajczyków! Żaden z tych badaczy tożsamości nie przyjmie fałszywej propozycji, że ci Idumejczycy byli Judajczykami. To jest to samo jak znanie różnicy między kowbojami i Indianami!) Poprzez siłowe połączenie dwóch krajów, John Hyrcanus nie tylko naruszył elitaryzm Izraela i bezpośredni nakaz Jahwe by nie zawierać małżeństw czy przymierzy z Kananejczykami (Pwt 7), stworzył Idumejczykom możliwość by udawali Judajczyków. W rezultacie John Hyrcanus popełnił ten sam grzech który spowodował wypędzenie narodu Judy: “Ciemięzca rękę wyciągnął po wszystkie jej skarby, a ona patrzyła na pogan, jak do świątyni wtargnęli, choć im zakaz wydałeś, iż nie wejdą do Twego zgromadzenia” – Lm 1:10. Najlepszym określeniem Żyda jest ten kto udaje Judajczyka. “i [znam] obelgę wyrządzoną przez tych, co samych siebie zwą Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana” – Ap 2:9, “Oto Ja ci daję [ludzi] z synagogi szatana, spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami – a nie są nimi, lecz kłamią” – Ap 3:9. Pierwszy Idumejski mężczyzna do obrzezania teraz mógłby udawać, że jest Judajczykiem, gdyż dano mu pełne obywatelstwo narodu, który do tej pory zabraniał obywatelstwo wszystkim nie-Izraelitom. Ponadto ci Idumejczycy byli potomkami tych Kananejczyków, których Joszua miał rozkaz wymordować! W ten sposób John Hyrcanus wymieszał Najświętszy Lud z najbardziej nie świętym ze wszystkich! Znając taki fakt historyczny w tej sprawie, NIE jest prawdą, iż ci Idumejczycy “przeszli na Judaizm”, bo Judaizm jeszcze wtedy nie istniał. Judaizm dopiero zaczynał nabierać kształtu w wyniku połączenia się dwu całkowicie niespokrewnionych ludów – faktycznie wrogów (Rdz 3:15). Poprawny opis tego wydarzenia jest następujący: Poprzez poddanie się obrzezaniu powstał Żyd Edomita. Ta okoliczność dała Żydom okazję do publicznego udawania, że są posłuszni Prawu Mojżeszowemu, podczas gdy potajemnie praktykowali własne tradycje. W ten sposób narodził się Judaizm. Idumejczycy NIGDY nie przeszli na Prawo Mojżesza. Ich włączenie do narodu Judy samo w sobie było naruszeniem Prawa Mojżeszowego, więc jak można to opisać jako “konwersję na Judaizm”. W tamtych czasach NIE BYŁO NIC TAKIEGO jak Judaizm. Było tylko Prawo Mojżesza. Żydowska wersja tych wydarzeń mogłaby sugerować, że ci Idumejczycy przyjęli Prawo Mojżesza. Nie. Nigdy tego nie zrobili. Wręcz przeciwnie, to jest gdzie i kiedy Edomici zaczęli personifikować Judę i udawać że wyznają hebrajskość. To dlatego Pan Jezus mówi, że ICH TRADYCJA (Judaizm) znosi Prawo [Boga] [„I tak ze względu na waszą tradycję znieśliście przykazanie Boże” – Mt 15:6] Teraz możecie zrozumieć dlaczego Żydzi nienawidzą z taką dziką pasją obu – Pana Jezusa i Nowy Testament, gdyż BARDZO DOBRZE WIEDZĄ, że Jezus potępia ich religię, ale nie chcą byście o tym wiedzieli. Faktem jest, że nie można zrozumieć Nowego Testamentu bez zrozumienia WAŚNI KRWI, toczącej się między Jezusem i faryzeuszami WE WSZYSKICH CZTERECH EWANGELIACH. Zachęcam wszystkich studentów Biblii do ponownego przeczytania Ewangelii, zwracając uwagę na ten fundamentalny antagonizm między Jaszua i synagogą szatana. Nowy Testament jest, powiem szczerze, strona po stronie, wyjaśnieniem konfliktu MIĘDZY DOBREM I ZŁEM; i Jaszua nie szczędzi wysiłków by ujawnić hipokryzję i zdradę faryzeuszy. Taki jest najważniejszy temat Nowego Testamentu; ale nowocześni Judao-chrześcijańscy kaznodzieje CAŁKOWICIE IGNORUJĄ TEN TEMAT. Poprzez ignorowanie tego tematu, czy na skutek ignorancji czy współudziału, Judao-chrześcijańscy głosiciele zostawili swoje stado totalnie w niewiedzy co do charakteru tego zła. Ci “księża” pozwolili wilkom na sianie spustoszenia wśród owiec; i wielu z nich dokładnie wie co robi. Pozostali tkwią albo w ignorancji, albo w zaprzeczaniu; ale wszyscy wykonują pracę szatana. A zatem Judaizm NARODZIŁ SIĘ w roku 121przed Chrystusem, kiedy ten nielegalny akt obrzezania był pierwszym talmudycznym naruszeniem Prawa Mojżeszowego, mimo że był ustanowiony przez Prawdziwego Judajczyka, Johna Hyrcanusa. Wpuszczając pasożytów do owczarni, John Hyrcanus umożliwił pierwsze pogwałcenie w długiej linii wielu tysięcy pogwałceń, które Judaizm talmudyczny nadal praktykuje obecnie. Z tej historii widać wyraźnie, że Judaizm jest nowopowstałą religią. Nie ma absolutnie żadnego roszczenia do pochodzenia biblijnego. A zatem, przed tą datą, rokiem 121 przed Chrystusem, nie było takiej rzeczy jak Żyd, i nie było takiej religii jak Judaizm. Oba pojawiły się wyniku nielegalnego połączenia dwu wrogich względem siebie narodów. To zawarte w piekle małżeństwo było prawdziwym źródłem żydowskiej religii i narodu. Przeciwnie do bajek Judaizmu, królowie Judy do tej pory nie pozwalali na obrzezanie nie-Judajczyków; i ta data jest początkiem wpadki Judy w ręce Idumejczyków. Proces zastąpienia hebraizmu Judaizmem W tej części podsumuję krótko historię tego okresu: Kiedy grecki świat podbijany był przez świat rzymski (280-133 przed Chrystusem, w krainie Judy panował chaos. Makabeusze, panująca dynastia Judajska, odważnie walczyła by zachować swoje Judajskie dziedzictwo i prawa. Józef Flawiusz, Judajski historyk, mówi, że Juda Makabeusz bardzo dobrze znał prawo i był mu wierny. To nie jest prawdą o żadnym kiedykolwiek żyjącym Żydzie. Żydzi są wierni, ale nie Biblii, lecz własnym półtajnym interpretacjom i tradycjom. tradycje te zawsze znane były pod różnymi nazwami, takimi jak Miszna, Zohar i Talmudy. Kabała jest także częścią tej anty-Mojżeszowej tradycji. Kiedy Imperium Greckie obalane było przez Imperium Rzymskie, królewski dom Judy, znany także jako dom Dawida, został złapany między młotem a kowadłem. Makabeusze zdobyli niezależność od Greków w roku 147 pChr, ale zdawali sobie sprawę z tego, że to tylko kwestia czasu zanim Imperium Rzymskie rozszerzy się na północ i zaatakuje Judę. To w końcu stało się w roku 63 pChr, kiedy Pompejusz przejął kontrolę nad Judą. W tym chaotycznym czasie Idumejczycy dostrzegli okazję działania z Rzymianami przeciwko królewskiemu domowi Judy. Antypater, przebiegły idumejski Edomita (prototyp “żydowskiego doradcy”), często podróżował do Rzymu, i nastawiając królewski dom Judy przeciwko Rzymianom, został mianowany przez Pompejusza z upoważnienia Juliusza Cezara na wezyra króla Hyrcanusa II. Później, po zabójstwie Juliusza Cezara, Antypater spiskował z Markiem Antoniuszem obalenie dziedzicznej dynastii Judy, i przekazanie jej w ręce jego synów, którzy byli rasowymi Idumejczykami, a nie Judajczykami. (Kto mówi że historia jest nudna!!! Powodem dlaczego podręcznik do historii jest nudny jest to, że UKRYWA ON WSZYSTKO CO DOBRE! Każdy chrześcijanin powinien być uczony tej historii przez Kościół, ale rabini i ich szabezgoje wśród kleru zrobią wszystko co w ich mocy by uniemożliwić wam poznanie tego czego uczę was tutaj.) John Hyrcanus, jeden z ostatnich prawdziwych Judajczyków zajmujących tron Judy, był również naiwnym człowiekiem, wpadł w idumejską zasadzkę, kiedy pokonał ich militarnie, połączył te dwa odrębne narody w jeden konglomerat, “unię”, która faktycznie przygotowała do upadku makabejskiej / hasmonidzkiej dynastii. Wszedł w układ z Idumejczykami. Dając im obywatelstwo Judy, miały połączyć się dwa narody Idumei i Judy. Kiedy włączał Idumeę do Judy, Hyrcanus nie wiedział, że stworzy gotową Piątą Kolumnę wywrotowców, sabotażystów i zdrajców. To wymieszane państwo stało się znane jako “Judaa”. Oczywiście to pogwałciło Prawo Mojżeszowe, które zakazuje mieszania ras, i to także pogwałciło zasadę “Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo” (2 Kor 6:14). To połączenie dwu różnych narodów miało miejsce w roku 125 pChr, a obrzezanie Idumejskich mężczyzn rozpoczęło się w roku 121 pChr. Następcy Johna Hyrcanusa W Księdze 13, Rozdział 19, Akapit 7, Józef Flawiusz opisuje śmierć Johna Hyrcanusa. Rozdział 11 opisuje walki z Herodem jego dwu najstarszych synów, Aristobulusa i Antigoniusa o zachowanie kontroli nad królestwem. Ale sojusz Heroda z faryzeuszami i pro-rzymskimi frakcjami w Judzie był zbyt silny. Sytuację pogorszało to, że Aristobulus i Antigonius walczyli między sobą o kontrolę królestwa. Aristobulus zamordował brata i w ciągu roku zmarł z powodu strasznej choroby jelit. Jeden z ich młodszych braci, którego więził Aristobulus, został uwolniony z więzienia i mianowany królem. Nazywał się Aleksander Janneus. ponieważ sprzeciwiał się faryzeuszom, jego panowanie nękały ciągłe walki, łącznie z wojną domową i wojnami z zagranicznymi wrogami. Pomimo wszystkich problemów, Aleksandrowi udało się pokonać na polu bitewnym Syryjczyków, Idumejczyków i Fenicjan, odbierając większość obszarów dla Judy. Również dotknęła go choroba i królestwo zostawił żonie, Aleksandrze. Poradził jej, by natychmiast po jego smierci, zawarła sojusz z faryzeuszami, bo uważał ich za główny powód wszystkich problemów politycznych i religijnych. Po panowaniu trwającym 27 lat, zastapiła go Aleksandra. Aleksandra zasiadała na tronie, a krajem zza kulis rządzili faryzeusze. “Więc faktycznie była regentem, a władzę sprawowali faryzeusze” (13.16.2). Mimo że John Hyrcanus pokonał Idumejczyków militarnie, to faktycznie skazał królestwo Judy na dostanie się w ręce Edomitów. Zawierając zakazane przymierza z tymi zdradzieckimi wrogami Prawdziwego Izraela, pozwolił im wejść do rządu Judy jako doradcom i finansistom! A zatem, czy jeszcze jest coś nowego? Hyrcanus II, syn Aleksandra i Aleksandry, był monarchą który sprzymierzył się z Antypatrem, bogatym Idumejczykiem. kiedy Antypater został doradcą Hyrcanusa II, dom Judy został obarczony pierwszym żydowskim (edomickim) doradcą-dworzaninem. Za plecami Hyrcanusa II, Antypater potajemnie spiskował przeciwko domowi Judy, i przekupił Juliusza Cezara by ten mianował jego synów, Heroda i Fazelusza na lokalnych gubernatorów. (Diabeł zawsze szepcze w ucho despoty!) W ten sposób edomicki dom Heroda został ustanowiony poprzez zdradę, przekupstwo i zachęcanie obu stron do krwawej wojny domowej. Ostateczny koniec tronu Judy w Judai zorganizował ojciec Heroda, Antypater, którego posłuchał Juliusz Cezar, i w końcu zgodził się na to, by Herod i Hyrcanus byli jego koregentami. Tym sposobem naruszenie Prawa Mojżeszowego przez Hyrcanusa doprowadziło do ostatecznego przejęcia jego własnej dynastii. Na temat korupcji na dworze Hyrcanusa II Józef Flawiusz mówi: “Główni ludzie spośród Żydów [sic, Judajczyków – Eli] przyszli tam by oskarżyć Fazelusza [edomickiego brata Heroda] i Heroda, i powiedzieli, ze Hyrcanus wydawał się faktycznie rządzić, ale to ci ludzie [Fazelusz i Herod] sprawowali władzę” (Antiquities, 14.12.2.) [Zobaczcie jak syjoniści przejęli władzę w Ameryce, a okaże sie, iż jesteśmy dokładnie w takiej samej sytuacji dzisiaj, kiedy żydowski pieniądz (mamona) i siła dyktują i republikanom i demokratom. Nasi prezydenci mają iluzję władzy, ale to międzynarodowy Żyd rządzi za kulisami. Syjoniści są wspólczesnymi herodowcami.] Więc królestwo miało na tronie czystej krwi Judajczyka, ale rządzili Edomici. W pewnym momencie herodowcy zawarli sojusz z faryzeuszami, którzy, już wtedy, stali się całkowicie odrębną sektą kapłanów, zainteresowanych jedynie zachowaniem własnej władzy. W celu zachowania tej sekty, rozpoczęli spiskowanie z herodowcami przeciwko własnemu narodowi. Mamy porównanie z własną historią.: kiedy Rotszyldowie ustanowili płk Edwarda Mandela House’a jako doradcę Woodrow Wilsona, tym edomickim Żydom udało się przez Wilsona założyć Bank Federalnych Rezerw, wprowadzić poprawki do podatku dochodowego i wykluczyć z podatku korporacje. Następnie zaczęli wplątywać Amerykę w europejską wojnę, mimo że Wilson prowadził kampanię obietnicy “trzymać naszych chłopców z daleka od wojny“. Po re-elekcji zdradził amerykański naród wycofując się z tej obietnicy. O prezydencji Wilsona można słusznie powiedzieć, że jego żydowscy doradcy nakierowali go do jednej katastrofalnej decyzji po drugiej. Do tej pory jesteśmy poddanymi Federalnych Rezerw (maj 2010). Zemsta Antypatra “Antypater był jedną z najbardziej nieprzyjemnych postaci w historii. To on doradził Hyrcanusowi by szukał pomocy u Nabatejczyków w walce ze swoim bratem Aristobulusem. Korzystny rezultat tej walki dał Antypatrowi wielkie wpływy w Judai. Był także pochlebcą, służalczym wobec każdego Rzymianina, który według niego mógł wygrać. Dzięki schlebianiu Pompejuszowi, został mianowany na gubernatora Idumei. Po klęsce Pompejusza w bitwie pod Farsalos (48 pChr) w Grecji, Cezar przejął władzę w Judai w imieniu Rzymu. Kiedy zamordowano Cezara, Antypater nadskakiwał Kasjuszowi, jednemu ze spiskowców w mordzie Cezara. Po śmierci Antypatra w roku 43 pChr, otrutego przez członków własnej rodziny podczas uczty z konkubinami, jego następcą został syn – Herod” -Max Dimont, “The Jews, God, and History” [Żydzi, Bóg i historia]. Jak widać z tej mało znanej historii, która jest dostępna dla nas wszystkich, Judaizm powstał w wyniku PRZEJĘCIA tronu Judy przez bandę złych, edomickich Żydów. Idea, że ci rasowo ekskluzywni Judajczycy dobrowolnie i tajemniczo mogli przekształcić się w zdrajców o mieszanej rasie, jest po prostu absurdalna. Nic tego rodzaju nie miało miejsca. Ale każdy w to wierzy, bo tego uczą Żydzi. Tak jak Żydzi marrano w Hiszpanii sabotowali ten chrześcijański kraj, i tak jak żydowscy bolszewicy uzurpowali sobie tron cara Rosji w roku 1917, i tak jak syjoniści neo-Kahna uzurpowali sobie rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki obecnie. Kiedy Żydzi przejmują kraj, zaczynają przerabiać jego historię, tak by wyglądali w niej dobrze. Ludobójczy maniak zatrudnia firmę PR by ukryć swoje sabotaże i aferalną przeszłość i zastępuje ją wyczyszczonym wizerunkiem: “naród który uczył świat tolerancji“. Ludzie którzy wierzą w ten szum zdziwią się kiedy Żydowski Porządek Świata uderzy ich prosto w oczy! Żyd Maks Dimont ma absolutną rację w kwestii przebiegłego charakteru swojego przodka i współwyznawcy – Antypatra. Oczywiście Dimont nawet szeptem nie mówi o tym, że płynie w nim ta sama krew jak w Antypatrze. Ani nie wyjaśnia że to Idumejczycy zmienili mozaizm w talmudyzm. Jakoś, mówią oszukańczy rabini, Jahwe pozwolił by Jego Prawo ZDEPRAWOWALI rabini; i że rabini są nauczycielami tej deprawacji. NIEPRAWDOPODOBNE! Oczywiście szatan lubi opowiadać takie kłamstwa! Wszystkie jesziwy (seminaria rabiniczne) Judaizmu są po to by preparować takie kłamstwa dla publicznej konsumpcji. Muszę dać kredyt gdzie się należy. Synagoga szatana to najwięksi eksperci świata w przepisywaniu historii, zawsze wymyślają się jako jej bohaterowie i demonizują swoich wrogów jako łotrów! Dimont, jak jego koledzy dostawcy przaśnego chleba, twierdzi, iż ta niedorzeczna transformacja odbyła się w czasach Ezry i Nehemiasza. Będąc oszukańczym Żydem, jego głównym zadaniem jest zapewnienie, że ta Wielka Impersonacja Judy przez Idumeę nigdy nie zostanie ujawniona. Żydzi zawsze muszą udawać, że nie ma w tym żadnej pomyłki, ani etnicznej, ani religijnej. Oni robią to poprzez wykreślanie każdej wzmianki o kananejskim pochodzeniu ich własnego narodu. Oni zawsze muszą udawać, że są Izraelem i Judą. W odwrotnym przypadku, ta religina szarada skończyłaby się, i chrześcijanie w końcu postrzegaliby ich jako perfidnych pasożytów jakimi naprawdę są. Judaizm to zaraza; a naród żydowski to infestacja pasożytami. Żeby żydowska wersja tej historii była prawdziwa, musimy odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie, a mianowicie: “W jaki sposób rasowo ekskluzywne kapłaństwo lewickie przeobraziło się w wymieszane rasowo faryzejskie duchowieństwo?” Cóż, ani to nigdy nie miało miejsca, choć każdy zakłada, iż to musiało się wydarzyć; w przeciwnym wypadku od kogo faryzeusze mogli dostać ich Mojżeszowy autorytet? Faktem jest, że lewickie kapłaństwo było skutecznie zakazane podczas greckiej i rzymskiej okupacji Judy; i ze względu na tę próżnię, królowie Judajscy zmuszeni byli do mianowania na wysokich kapłanów nie-Lewitów, często zajmując te stanowiska przez nich samych. W tamtych czasach o kapłaństwo rywalizowały trzy frakcje: esseńczycy, saduceusze i faryzeusze. Jak mówi Józef Flawiusz, z tych trzech, jedynie esseńczycy byli prawdziwymi Judajczykami, całkowicie lojalnymi wobec Prawa Mojżesza (“Wars” [Wojny] 2.8.2). Do czasów Heroda kapłaństwo było czyste pod względem rasowym (“Against Apion” [Przeciwko Apionowi], Ksiega 1, werset 7). Za okupacji wojsk Grecji i Rzymu, stanowisko najwyższego kapłana stało się meczem piłki nożnej, kopanej od jednej frakcji do drugiej, aż w końcu Herod mianował na te stanowiska swoich idumejskich poddanych. W głównym akcie obelgi wobec Judajczyków, Herod nawet posunął się tak daleko, że importował kananejskiego kapłana z Babilonu, Ananelusa, i mianował go najwyższym kapłanem. Jest to dokładnie taki rodzaj intrygi, o którym Żydzi nie chcą byście wiedzieli, bo te fakty bardzo wyraźnie pokazują, że Herod mianował całkowicie nieodpowiednich ludzi – swoich idumejskich przyjaciół i krewnych – na pozycje władzy religijnej i politycznej. Herod ustanawia faryzeuszy jako oficjalne, państwowe kapłaństwo W wyniku połączenia Judy z Idumeą, sekta znana pod nazwą faryzeuszy stała się bardzo silna. Zostali oficjalnymi kapłanami państwowymi, gdyż mieli poparcie heroda, nie-Judajskiego Idumejczyka, który będąc zainstalowanym przez Rzym, Judajskich władców i kapłanów stopniowo zastępował swoimi idumejskimi kumplami. Tak jak Herod uzurpował sobie tron Judy, tak faryzeusze uzurpowali sobie kapłaństwo Judy. Taka jest historyczna rzeczywistość, o której Judaistyczni rabini nie chcą byście wiedzieli. Herod był synem Antypatra. Planem Antypatra było umieszczenie w końcu Heroda na tronie Judy. Józef Flawiusz w Księdze XIV, Rozdz. IX, Akapit 4, mówi, że kobiety z Judy ciągle publicznie agitowały przeciwko Herodowi, kiedy dzielił władze z Hyrcanusem, żądając by postawić Heroda przed sądem za mordy prawdziwych Judajczyków w krainie. Oto co mówi Flawiusz: “bo kiedy Herod otrzymał królestwo, wyrżnął wszystkich członków tego (Judajskiego) sanhedrynu, a sam Hyrcanus także, z wyjątkiem Sameasa, bo bardzo go szanował z powodu jego (rzekomej) sprawiedliwości [sic, ludzie wierzyli Sameasowi, ale okazało się, że działał w służbie Heroda], i ponieważ, kiedy miasto później oblężone było przez Heroda i Sosjusza, przekonał ludzi by wpuścili do niego Heroda”. (Brzmi jak Woodrow Wilson i płk House, Franklin Delano Roosevelt i Bernard Baruch, Nixon i Kissinger, George Bush i neo-Kahniści, prawda? Żydzi zawsze wykorzystują dobrze ulokowanych doradców do sabotowania naszego przywództwa i przekierowania naszej polityki narodowej dla ich korzyści.) A zatem można powiedzieć, że Herod wymordował Judajczyków w sanhedrynie, a Judajski król Hyrcanus II uczestniczył w tej zdradzie. Można widzieć z tej hstorii, że Hyrcanus był wyjątkowo słabym człowiekiem, który nie postrzegał idumejskiej zdrady jaką była! Księgi XIII do XVII “Antiquities” opisują w szczegółach intrygę, mordy, korupcję, otrucia itp., które były plaga dla ówczesnej Judai. Wszystkie te intrygi mają unikalny, żydowski znak zakulisowego spiskowania, machlojek i zdrady, które Prawdziwy Izrael błogo ignoruje! (ponieważ nasi ludzi nie mają takiego samego apetytu na intrygi jak Żydzi, po prostu zakładamy, iż Żydzi nie mogą być zdolni do takiej zdrady. Oczekujemy własnej, wewnętrznej uczciwości od podstępnych ludzi, którzy nie mają nic w sercach oprócz złodziejstwa. Jest to taki sam rodzaj naiwności, jakiego oszuści spodziewają się po swoich ofiarach.) Kiedy czytamy Flawiusza, tak jak Biblię, należy czytać albo “Judaici” [ang. Judahites] albo “Judajczycy”, tam gdzie w jego tekstach występują “Żydzi”, ponieważ tłumacz, w tym przypadku William Whiston, kolejny naiwny chrześcijanin, nie widzi między nimi różnicy! Wszelkimi sposobami, z żydowskiego punktu widzenia, my chrześcijanie mamy wierzyć, iż te wydarzenia są tylko WEWNĘTRZNĄ WALKĄ między i wśród Judajczykami. Jak tu pokazuję, rzeczywistość jest taka, że królestwo Judy poddawane było bardzo sprytnie zaplanowanemu ZAMACHOWI przez jego największego wroga! Było to osłabianie przez wroga zewnętrznego, a nie problem wewnętrzny!) Herod morduje Hyrcanusa II, ostatniego Prawdziwego Judajczyka na królewskim tronie domu Judy w Judai Hyrcanus II próbował wyzwolić Judaę spod sił okupacyjnych Rzymu poprzez sojusz z Partami, którzy byli [potężną siłą militarną, której Rzym nie mógł pokonać na polu walki. Partowie mieli najbardziej zaawansowaną na świecie kawalerię, wspaniałych łuczników na koniach i rycerzy wyposażonych w zbroje i kolczugi. Rzymska piechota nie mogła równać się z siłami Partów. Ale Hyrcanus nie zdawał sobie sprawy ze związków Heroda z Rzymianami. Zakładając iż Herod będzie lojalny wobec domu Judy, nie przewidział jego zdrady. „Przeto kiedy pojawił się Hyrcanus, pełen zapewnień, z pozwoleniem króla Party, i kosztem Żydów, którzy dostarczyli mu pieniądze, Herod przyjął go z każdym możliwym szacunkiem, i dał mu wyższe miejsce na spotkaniach publicznych, i usadzał go nad pozostałymi podczas uczt, w ten sposób go oszukując. [Żydzi nadal posługują się tymi oszukańczymi metodami kiedy mają do czynienia z narodami chrześcijańskimi! Historia syjonizmu jest absolutnym tego dowodem!] Nazwał go ojcem, i go wspierał wszelkimi możliwymi sposobami, żeby nie nabrał podejrzeń o jakichkolwiek zdradliwych zamiarach przeciwko niemu. [Żyd schlebia swojej ofierze! – Eli] Robił także inne rzeczy, żeby zapewnić sobie panowanie, co jeszcze wywołało bunt w jego rodzinie; zachowując ostrożność przy mianowaniu jakiejś znamienitej osoby [czyli Prawdziwego Judaity] najwyższym kapłanem Boga, wysłał po niewyraźnego kapłana z Babilonu, o imieniu Ananelus, i asygnował go na najwyższego kapłana”. – Antiquities of the Judahites, Księga XV, Rozd. II, Akapit 4. Oto skąd biorą się powiązania z Babilonem! Babiloński Talmud jest dokładnie babiloński, gdyż był to pogański import z Babilonu do tradycji Prawa Mojżeszowego. Zrobił to Herod. to NIE Ezdrasz i Nehemiasz wprowadzili zwyczaje babilońskie do tradycji mojżeszowych. To w Babilonie to pogańskie kapłaństwo miało główną jesziwę (centrum nauki); i to w Babilonie, pośród innych miejsc, takich jak Pergamos, powstał Talmud babiloński. Flawiusz wyraźnie mówi, że Herod robił wszystko co mógł by uniemożliwić Prawdziwemu Judahicie zajmowanie stanowiska najwyższego kapłana!!! Nie ma żadnej innej możliwej interpretacji. To dlatego Herod wysłał do Babilonu po nowego wysokiego kapłana. Tu jest mądrość: babiloński związek z Judaizmem pojawił się w czasach Antypatra i heroda, a NIE za Ezdrasza i Nehemiasza. Odłóżmy w końcu ten mit do lamusa! A więc kiedy Hyrcanus zajmował się zawiązaniem sojuszu z Partami, Herod robił plany wymordowania ostatnich spadkobierców do tronu Judy. Pozbywszy się ostatniego podobieństwa lewickiego kapłaństwa, pozostało tylko dwóch spadkobierców stanowiących przeszkodę do całkowitej kontroli ziemi i ludu Judy, Najpierw zamordował Aristobulusa, brata Hyrcanusa II (15.3.3) Potem przysiągł że zamorduje Hyrcanusa (15.6.2). Ponieważ Herod był faktycznie agentem Rzymu, sojusz militarny między Hyrcanusem II i Partami dał Herodowi pretekst do pozbycia się Hyrcanusa. Flawiusz mówi: “Jeśli chodzi o samego Heroda, zobaczył że nie został już nikt o królewskiej godności poza Hyrcanusem, i dlatego uważał, iż korzystne dla niego będzie nie mieć na swojej drodze żadnej przeszkody. . . (15.6.1) Hyrcanus podjął ostatnią próbę odzyskania tronu Judy. Dzięki tej próbie miał nadzieję otrzymać posiłki kawalerii z Arabii; i wysłał kuriera o imieniu Dositheus z listem do gubernatora Arabii. Ale Dositheus zdradził Hyrcanusa i list przekazał Herodowi. “Kiedy tylko Herod dostał ten list, natychmiast wysłał po Hyrcanusa, i zapytał go o sojusz jaki zawarł z Malchusem; a kiedy temu zaprzeczył, pokazał list sanhedrynowi i skazał go natychmiast na śmierć“. (15.6.2) Dzięki sanhedrynowi już pod kontrolą Heroda, wyrok śmierci na królewskim domu Judy był zapewniony. Dlatego Hyrcanus, usiłując odzyskać tron Judy, zmarł W WYNIKU MORDU DOKONANEGO PRZEZ EDOMICKIEGO ŻYDA. Herod niszczy zapisy genealogiczne Judy i Izraela Powodem stłumienia przez żydostwo tej intertestamentalnej historii jest to, że tak dużo ujawnia o prawdziwym pochodzeniu żydowskiej religii i narodu. Tak długo jak będziemy tkwić w ignorancji na temat tej całej edomickiej zdrady, żydowska wersja o tym jak rabini wyrugowali lewitów jest jedyną dostępną informacją. Znajomość tej historii rzuca tony światła na UZURPACJĘ domu Judy przez sprytny, oszukańczy pomiot węży, znanych jako edomiccy Żydzi. Jaka była pierwsza rzecz którą zrobił Jaszua po powrocie z 40-dniowego postu na pustyni? Schwycił bicz WE WŁASNE RĘCE i użył go do wypędzenia lichwiarzy ze świątyni! Ponieważ prawdziwi Judahczycy (plemię Judy) mieli ZAKAZ PRAKTYKOWANIA LICHWY, ci lichwiarze mogli być tylko Edomitami z Babilonu i Edumei, których Herod importował do Jerozolimy właśnie w tym celu. Przeciwnie do Judao-chrześcijańskich współczesnych kościołów, wcześni ojcowie Kościoła rozumieli to, że Herod był Idumejczykiem, a nie Judaitą: Ale ponieważ tam przetrzymywano w archiwach genealogie Hebrajczyków, jak również tych, którzy mogli prześledzić swoje pochodzenie aż do prozelitów, takich jak Achior z Amonitów i Ruth z Moabitów, i do tych, którzy mieszali się z Izraelitami i z nimi wyszli z Egiptu, Herod, [przeczytajcie to bardzo uważnie:] ponieważ izraelickie pochodzenie nie przyniosło mu żadnych korzyści, i ponieważ miał świadomość własnego nędznego pochodzenia [był edomickim Żydem – Eli], spalił wszystkie zapisy genealogiczne, myśląc iż będzie mógł jawić się jako szlachetnie urodzony, jeśli nikt nie będzie mógł, na podstawie rejestrów publicznych, prześledzić jego pochodzenia do patriarchów czy prozelitów i z nimi się mieszających, których nazywano Georae – “Nicene and Post-Nicene Fathers” [Ojcowie nicejscy i po-nicejscy], Ser. II, t. I, Euzebiusz: Church History; Life of Constantine, Oration in Praise of Constantine, cyt. “Epistle to Aristides” [List do Arystydesa] Juliusz Afrykański. Wyraz ‘Georae‘ odnosi sie do osób mieszanej rasy. Takim ludziom nigdy nie pozwalano na zajmowanie stanowiska kapłana, nie mówiąc o najwyższym kapłanie. Faktem jest, że wszyscy badacze Biblii bardzo dobrze wiedzą o tym, że Herod był nie-izraelickim Idumejczykiem, ale żaden z nich nie pokaże znaczenia tego faktu, bo dla Żydów jest to bardzo niewygodny fakt by się z nim zmierzyć czy do niego przyznać. Jak możliwe jest to żeby Idumejczyk został “królem” Judy? Fakt jest taki, że wejście Heroda na tron było zamachem, sygnalizował zdradę Prawdziwego Izraela, zainscenizowanym przez wrogi naród, Edomitów i Kananejczyków z Idumei!!! W żaden sposób nie był przejściem dynastycznym od jednego Judajskiego króla do następnego. Przyglądając się tym szczegółom historycznym, wszystkim tym samym historykom nie udaje się przekazać faktu, że naród Judy poniósł druzgocącą klęskę polityczną. Było to faktycznie obalenie, a nie kontynuacja dynastii. Rabini Judaizmu nie chcą byście dowiedzieli się, że kapłaństwo sponsorował uzurpator Herod, i miał z nim sojusz. Oni chcą byście wierzyli, że Judaizm jest legalnym spadkobiercą nauk Mojżesza. Chcą również byście wierzyli, że mieszanie ras było akceptowaną praktyką wśród Judaitów zanim na scenie pojawili się faryzeusze. Kiedy pozna się fakty historyczne, łatwo jest zobaczyć, że herodyjscy faryzeusze byli hochsztaplerami z innego kraju, którzy udawali, że są legalnymi kapłanami Judy. Potwierdzają to wszystkie cztery Ewangelie; ale chrześcijanie nie czytają Biblii, ani nie interesują się historią biblijną, dlatego nie znają tych rzeczy. Z powodu braku prawdy duchowej wierzą w żydowskie bajki. “Naród mój ginie z powodu braku nauki” [wiedzy] – Oz 4:6. Z pewnością w czasach Jezusa Chrystusa niektórzy z faryzeuszy byli Judajczykami, ale większość z nich była zdrajcami, plastusiami (szabezgojami) Heroda. Szabezgojem jest nie-Żyd, który wykonuje brudną pracę dla Żydów. Dlatego tak często zadawane pytanie: “Kim są PRAWDZIWI Żydzi” jest fałszywym pytaniem. Powinniśmy postawić takie pytanie: “Kim są PRAWDZIWI Judajczycy?” Albo jeszcze lepiej: “Kim są PRAWDZIWI Judaici?” Prawdziwymi Judaitami są potomkowie krwi z plemienia Judy. Nikt inny. A skoro Żydzi NIE są potomkami krwi z plemienia Judy, prawdziwi Żydzi zawsze byli plemieniem pasożytów, którzy oszukiwali świat swoimi kłamstwami przez 2000 lat. Ale ponieważ niemożliwe jest oszukać WYBRAŃCA, nie jesteśmy oszukiwani; i wzywamy Żydów by udowodnili swoje izraelickie pochodzenie. MY kaukascy Izraelici możemy udowodnić swoje pochodzenie rozproszeniem, ale Żydzi nie mogą udowodnić swojego pochodzenia od Izraela. I taka jest prawda. Wiemy o tym my i wiedza o tym oni. I wiemy również, że Jahwe jest po naszej stronie. powiedział nam, że On zachowa swoją resztkę, i że Królestwo Jezusa, po ustanowieniu, nie będzie miało końca. Ani nie będzie w nim żadnych Kananejczyków (Za 14:21). Nam Jahwe obiecał życie wieczne; a idumejskim oszustom Jahwe obiecuje spustoszenie, nawet całkowite zniszczenie, za ich zbrodnie przeciwko Prawdziwemu Izraelowi (Księga Abdiasza). My chrześcijańscy Izraelici wiemy kim jesteśmy; i to dlatego Żydzi boją się Pisma, jak zbrodniarz który ma zostać ujawniony. Nadszedł czas by reszta chrześcijańskiego świata uświadomiła sobie tę farsę. Do czasów Chrystusa ci faryzeusze byli głównie iudumejską sektą o babilońskich / kananejskich tradycjach. W tym kluczowym okresie oni zastąpili i uszczuplili lewickie kapłaństwo, które było kapłaństwem Judaickim, NIE żydowskim. Udając że przyjmują pewne tradycje Mojżeszowe, edomiccy faryzeusze stworzyli hybrydową babilońską / mojżeszową religię znaną jako Judaizm, religię która, odwrotnie do Prawa Mojżeszowego, zawsze głosiła mieszanie ras. Oni za cenę nawrócą każdego. Jaszua mówi o tym w ten sposób: “Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo obchodzicie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę. A gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż wy sami” – Mt 23:15. W czasach Chrystusa lud Judai był społecznością wielokulturową, mocno między sobą podzieloną. Edomici trzymali się herodowców, a Judaici prawdziwych potomków domu Dawida i Judy. Wielu z ludzi Judy, którzy nie wiedzieli o zdradzie Edomitów, mieli mieszane uczucia o faryzeuszach, ale rząd Heroda promował te sektę jako religię państwową, dlatego niewiele sekt miało większa władzę religijną niż faryzeusze. (Niestety, Żydzi znowu dokonali takiego samego ZAMACHU religijnego dzisiaj. Na skutek syjonistycznej infiltracji w naszych szkołach, rządzie i seminariach, chrześcijaństwo stopniowo nawróciło się na “Judao-chrześcijaństwo”, które jest niczym innym niż Judaizmem z chrześcijańskimi etykietkami; ale nowocześni chrześcijanie nie mogą tego dostrzec, gdyż zmiana następowała tak powoli, przez ostatnie 150 lat – takimi wydarzeniami jak usunięcie apokryfów z Biblii króla Jakuba, tłumieniem historii okresu międzynarodowego, i wprowadzeniem Biblii Scofielda – że nie maja pojęcia o tym, iż już się wydarzył religijny zamach stanu.) Kiedy będziecie dokładnie czytać Ewangelie i Listy, zobaczycie że faryzeusze uważani byli przez Jezusa i apostołów za najgorszych ludzi w Judai. Jeśli jesteście chrześcijanami i tego nie wiecie, to dlatego, że Judao-chrześcijański mistrz ambony ukrywał przed wami tę informację. Istotnie współczesne chrześcijaństwo stało się niczym więcej niż inforeklamą dla Judaizmu i syjonizmu. Jezus Chrystus nigdy nie powiedział i dobrego słowa; i to uczucie było wzajemne!!! Zniszczenie świątyni i rozproszenie edomickich Żydów Poniżej rabiniczne źródła na temat powstania Judaizmu i zniszczenia świątyni: Zalążki Judaizmu ortodoksyjnego Co się działo z faryzeuszami? Liderem grupy w latach 66-70 był Johann ben Zakkai. Również on widział, że zniszczenie Jerozolimy było bliskie, i uciekł wraz z licznymi uczniami. Ukrył się w trumnie i wynieśli go z Jerozolimy by wyprawić mu “pogrzeb”. Wtedy Rzymianie pozwalali na odejście Żydom, ale nie chcieli tego zeloci bo chcieli od nich pomocy w walce, więc Johann zaplanował ten podstęp. Po opuszczeniu Jerozolimy, udał się do gubernatora Wespazjana. Jak mówi historia, zwrócił się do Wespazjana :cesarzu”, i zanim Wespazjan zdążył go poprawić, wszedł posłaniec i powiedział, że cesarz zmarł. i Wespazjan był nowym cesarzem (jest to bardzo skrócona wersja). Johann zdobył łaski Wespazjana i pozwolono mu by poszedł do Jawne na wybrzeżu i zorganizować tam szkołę Tory. Do 70 AD było tam wielu Żydów i mogli pozwolić sobie na luksus różnych sekt i poglądów. Poprzez duże zmniejszenie ich liczebności i zniszczenie świątyni, Johann czuł, że po to by przetrwał Judaizm, musieli się zjednoczyć (czy możemy się z tego nauczyć?). Czuli że musieli rozpocząć kodyfikację tradycji werbalnych [Te tradycje werbalne są bezpośrednim pogwałceniem Pwt 4:1-2 – Eli] i uzgodnić teologie i doktryny. To zajęło wiele lat i było wiele sporów, gdyż wśród faryzeuszy było wiele opinii. Największy spór był między Gamilielem II i rabinem Akiwa na początku II wieku. Według Gamileiela II faryzeizm wymagał drobnych reform, a według Akiwy konieczne było stworzenie nowego systemu, dającego całą władzę i autorytet rabinom. Wprowadził doktrynę, że prawo werbalne powstało w tym samym czasie jak Tora, i że Mójżesz, Dawid itd. byli rabinami. Wygrał z Gamilielem II w bitwie, która była bardzo nieprzyjemna i oszukańcza po obu stronach. Pod przywództwem Akiwy w końcu zarządzili, że rabini mogli zmienić Torę jeśli było to konieczne, i że większość rabinów (wszyscy kumple Akiwy) nawet mogli zastępować Bat Kol (głos Boga). . . Zrobili nowe greckie tłumaczenie Tanach by zastąpić Septuagintę i nowe aramejskie, oba bardziej odpowiadały teologii Akiwy. nie mogli zmienić hebrajskiej wersji, ale ich komentarze w prawie werbalnym o Tanach stały się głównym autorytetem. Mogli odrzucić orzeczenia każdego rabina, które im się nie podobały. Z tego wszystkiego powstał współczesny Judaizm ortodoksyjny. (To dlatego obecnie potrzebujemy poświęconej grupy mesjanistycznych rabinów praktykujących Torę by walczyli z halachą Bez halacha będziemy mieć konfuzję , a ortodoksyjna halacha, zdaniem wielu rabinów, ma zbyte wiele problemów.) [Jakby ta ogromna sterta słownych ekskrementów i oszustwa (Talmud) mogła być może być zreformowana!!! – Eli] Żeby podsumować, faryzeusze byli w Jawne, a nazarejczycy w Pella. Wcześniejszą schizmą był spór wewnętrzny. [Nieprawda!!! Nazarejczycy byli Judaitami, który w sposób naturalny wyznawali Mesjasza, gdyż On był ich spowinowaconym zbawicielem. Żydzi nienawidzili Mesjasza, bo byli Edomitami (Jan 7:35; 8:33-44). To jest WIELKIE KŁAMSTWO, które rabini musieli utrzymać za wszelką cenę! Nie było w tym NIC WEWNĘTRZNEGO. Była to tocząca się WAŚŃ RODOWA miedzy Prawdziwymi Jaudaitami i kananejskimi uzurpatorami! – Eli] Teraz ona narastała i nieunikniony był całkowity rozłam. Rabini Akiwy zaczęli wprowadzać wiele nowych orzeczeń i teologii. [Tak! Żydzi zakonserwowali „wyrocznie Boga”, tak? JA TAK NIE MYŚLĘ! – Eli.] Było to częściowo konieczne, żebyście mieli Judaizm bez swiątyni I krwawych ofiar. Zanim zniszczono światynię, dominowała faryzejska szkoła Szammai (z którą Jeszua prowadził główne spory). W Jawne zdecydowali, że od tej pory dominować będzie szkoła Hillel. Modlitwy i akty żalu zastąpiły ofiary. Nie wszystkie ich zarządzenia były złe. Mieli trudne zadanie i trwały walki o władzę i wiele decyzji było problematycznych – “The Nazarenes” [Nazarejczycy] Moshe ben Shaul. Źródło: http://www.yashanet.com/library/temple/nazarenes.htm Dzięki temu historycznemu oszustwu, cały świat jest pod CAŁKOWICIE FAŁSZYWYM WRAŻENIEM, że Judaizm opiera się na naukach Mojżesza. Oczywiście Żydzi umyślnie przekazują to wrażenie Gojom. Ale ich własne pisma – które NIE SĄ pokazywane publicznie – deklarują wręcz przeciwnie. Moshe ben Shaul powiedział, że Judaizm wymyślili faryzeusze. Totalnie zgadza się z tym Universal Jewish Encyclopedia: “Współczesna religia żydowska śledzi swoje pochodzenie, nieprzerwanie, przez wszystkie stulecia, DO FARYZEUSZY. Ich główne idee i metody wyrażały się w literaturze o ogromnym zasięgu, z której bardzo wiele nadal istnieje. TALMUD jest największym i najważniejszym członkiem tej literatury” – t. VIII, s. 474 (1942). W czasopiśmie Look z 17.06.1952 roku opublikowano artykuł zatytułowany “Kto jest Żydem?” autorstwa rabina Morrisa N Kertzera. W nim rabin ocenił znaczenie Talmudu dla współczesnego Judaizmu: “Talmud składa się z 63 ksiąg prawnych, etycznych i historycznych pism starożytnych rabinów. Zredagowano go wieki po narodzeniu Jezusa. Jest to kompendium prawa i wiedzy. JEST TO KODEKS PRAWNY, KTÓRY TWORZY PODSTAWĘ ŻYDOWSKIGO PRAWA RELIGIJNEGO I PODRĘCZNIK DO KSZTAŁCENIA RABINÓW”. Jeśli przeczytaliście Nowy Testament, pamiętajcie, iż ci faryzeusze stworzyli WŁASNĄ RELIGIĘ. Często słyszymy, że ta NOWA RELIGIA, JUDAIZM, jest taka sama jak religia Mojżesza, to jest absolutna bzdura. To chrześcijaństwo jest prawowitym spadkobiercą Starego Testamentu. Judaizm to oszust, nie mający żadnego prawa do nauk Starego Testamentu. “Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości” – Mt 23:27-28. Oni są kłamcami i obłudnikami, którzy udają, że są święci! Jeśli chodzi o Mojżesza, Jezus powiedział do tych faryzeuszy: “Gdybyście jednak uwierzyli Mojżeszowi, to byście i Mnie uwierzyli” – J 5:46. Oczywiście nie wierzyli Mu. oni ZABILI Go, bo Mesjasz stanowił zagrożenie dla ich bezprawnego “świadectwa”. (J 7:35) Mając tę historyczna informacje, teraz możemy dokończyć genealogię potomków Kaina w Judai. Wiedxząc o tym, że kult faryzeuszy był idumejska twierdzą w czasach Jaszua Mesjasza, oto ich drzewo genealogiczne: Kain Kenici Kananejczycy Edomici Idumejczycy Faryzeusze Rabini Żydzi. Geneza określenia “sefardyjski” Do tej pory zajmowaliśmy się wyłącznie jedną grupą żydowskiego narodu, grupą sefardyjską. Jest to nazwa wybrana przez rozproszonych Żydów po wypędzeniu ich z Judai przez Rzymian. Ci sefardyjscy Żydzi, chociaż całkowicie nie spokrewnieni z Prawdziwym Izraelem i Prawdziwą Judą, przynajmniej mają historię zamieszkania obok biblijnych Izraelitów. Nazwa “sefardyjski” faktycznie pochodzi od hebrajskiego “Sepharvaim”, odnoszącego się do plemienia kananejskiego, które mieszkało w dalekiej południowo-wschodniej Idumei, koło Babilonu. II Księga Królów 17:24-41 mówi, że po usunięciu z Samarii Izraelitów z domu Izraela, Asyryjczycy importowali Sepharvaim by zamieszkali na opuszczonym terenie. Tekst mówi również, że ci Sepharvaim później zaczęli praktykować “prawo Mojżesza”. Ale oni NIE byli Izraelitmi. Byli Kananejczykami, więc to było pierwszym przypadkiem historycznym kiedy nieizraelicki lud zaczął praktykować NASZĄ RELIGIĘ. To oni są oryginalnymi Żydami sefardyjskimi! A zatem idea przyjęcia religii innego ludu zaczęła się w tamtym czasie; ale ci ludzie NIE byli Izraelitami. Byli Edomitami. Żydzi sefardyjscy nazwani są po tych Babilończykach! To jest także dlaczego ich “święta” księga nazywa się TALMUDEM BABILOŃSKIM. Poniżej dobre podsumowanie pochodzenia Żydów sefardyjskich: Wśród ludu znanego jako Żydzi sefardyjscy, “Żydzi hiszpańscy”, jest mieszanka tych ludów, którzy również pochodzili od Kananejczyków (skolonizowali Kartaginę). Po wcieleniu ich przez Rzym, przyjęli nazwę Sepharvaim lub Sephardim i stanowią około 5% współczesnej populacji Żydów. Sefardyjscy Żydzi posługują się językiem latino, mieszanką hiszpańskiego i hebrajskiego. Wyemigrowali na zachód przez Egipt, potem na północ do Hiszpanii wcześniej z Jahud i Samarii, podczas i po zniszczeniu Jerozolimy przez Rzymian w roku 70 pChr. Migracja ta stała się znana pod nazwą “żydowskiej diaspory”. Obecnie sefardyjscy Żydzi nadal używają przyjętej nazwy Sephardim. Osiedlili się w Hiszpanii, Portugalii i na wschodnim wybrzeżu M Śródziemnego, we Włoszech, na Bałkanach, w Salonikach i Macedonii, i ostatecznie we Francji, w Anglii i Europie zachodniej. W przeciwieństwie do Żydów Ashkenazi (którzy nigdy nie postawili stopy w Południowym Królestwie Jahud), Sepharviam Yahudain pochodzili z Jahud i w czasach Mesjasza znani byli pod nazwą Samarytan, gdyż większość ich mieszkała w Samarii, terenu z którego usunięto Północne Królestwo Izraela w wyniku podboju przez asyryjskiego króla Salmanasara V. W czasach Mesjasza dwunastu apostołom wydano instrukcje nie wkraczania do miast Samarytan, Mt 10:5. Chociaż wielu Prawdziwych Izraelitów pochodzenia plemiennego żyjących w Samarii otrzymało świadectwo Jaszua i przekaz o zbawieniu od apostołów (Dz 1:8). Niektórzy Samarytanie mieszanej krwi dzięki naukom apostołów także przeszli na wiarę chrześcijańską (Dz 8:4-25). Żydzi Sephardim lub Sepharviam (nieważna pisownia) nie mają w sobie hebrajskiej izraelickiej krwi; oni nie należą do plemiemia Yahudy, mimo że jako mieszkańcy nazywali się Yahudain, czyli osoby żyjące na ziemi oryginalnie zamieszkałej przez Yahud i Izrael. Pochodzą z mieszanych rodów Edom / Ezaw / Kaana. Żydzi sefardyjscy, tak jak aszkenazyjscy Żydzi chazarscy, nie są ludem semickim. Wyraz Sephardim nie jest hebrajskim odnoszącym się do Hiszpanii, chociaż określenie to ‘kojarzono’ z Hiszpanią, bo wielu sefardyjskich Żydów tworzyło w Hiszpanii grupę jako naród – źródło: http://assemblyoftrueisrael.com/TruthPage/the_word_jew.html Tym obszernym badaniem historii Starego Testamentu, historii między testamentalnej, i historii Nowego testamentu, pokazaliśmy że w Biblii występuje ród Kenitów; ale musicie wiedzieć, że ten temat stanowi część Biblii, zanim będziecie mogli znaleźć związane z tym tematem wersety. Ale to stanowi tylko część historii. Zajmowaliśmy się kwestią edomickich Żydów. Teraz zajmiemy się sprawą Żydów aszkenazyjskich. Chazarowie W 740 AD na północ od Palestyny miało miejsce jedno z najdziwniejszych wydarzeń w historii. Józef, król (bułan) królestwa Chazarii, żeby ratować swoje królestwo przed atakami na dwóch frontach, musiał podjąć polityczną decyzję. Chrześcijańska Rosja atakowała z północy, a muzułmanie zagrażali atakiem z południa. Chazaria miała dobre położenie wzdłuż szlaku handlowego między Europą i Wschodem, dlatego Józef Bułan zamierzał zachować swoje królestwo. Musiał również ucywilizować swój niezdyscyplinowany lud, a byli to zasadniczo dzikusi mieszkający na południowo-wschodnich stepach Rosji, graniczących z zachodnią Azja. W tym celu przeprowadził rozmowę z chrześcijańskim kapłanem, żydowskim rabinem i muzułmańskim kapłanem. Być może żeby nie antagonizować sąsiednich ludów chrześcijańskich i muzułmańskich (“Jeśli będę faworyzował jeden, drugi stanie się moim wrogiem”), wybrał Judaizm jako nową religię państwową. Dzięki tej decyzji, żydowska populacja planety zwiększyła się 10-krotnie, gdyż było 10 razy więcej Chazarów w Chazarii niż sefardyjskich Żydów w reszcie świata. Ale ta decyzja była czymś więcej, bo faktem jest, iż wielu Edomitów i Hetytów migrowało do Chazarii, począwszy od czasów rzymskiej inwazji na Jerozolimę przez Tytusa w 70 AD. W 740 AD kraina Hetytów znana była jako Azja Mniejsza. Obecnie jest to teren Turcji. Tak więc zasadniczo Turcy są częścią starego królestwa Hetytów, w które wżenił się Ezaw. Ale zabrał swoje hetyckie żony i przeniósł się na górę Seir, która w końcu stała się znana pod nazwą Idumea. Jak mówią praktycznie wszyscy badacze tego tematu, król Józef mógł prześledzić pochodzenie swojego ludu do Togarma, syna Aszkenaz, syna Jafeta. Wyraz “Turk” jest skrótem wyrazu “Togarma”. Dlatego lud chazarski jest mieszanką hebrajskiego Jafeta, Hetytów i Edomitów, oraz w dużej części wrzuconej krwi Mongołów, gdyż Mongołowie mieli liczne starcia z Chazarami, i między tymi dwiema grupami nastąpiła znaczna asymilacja. Takie jest drzewo genealogiczne tzw. ŻYDÓW ASZKENAZYJSKICH, którzy obecnie stanowią do 95% światowej populacji żydowskiej. Z wyjątkiem jakiegoś szczepu Edomitów, którzy migrowali do Chazarii z Idumei, ten chazarski naród NIE MIAŁ ABSOLUTNIE ŻADNYCH KONTAKTÓW ANI Z IZRAELEM, ANI JUDĄ. I dlatego nazywanie się przez nich “Semitami” jest oczywistym absurdem. Poniżej kilka cytatów pochodzących od historyków i z encyklopedii, które pokazują NIESEMICKIE POCHODZENIE aszkenazyjskich Żydów: “Jest bardzo prawdopodobne, że większość przodków Żydów w ogóle nigdy nie mieszkała w Palestynie, co potwierdza siłę historycznego domagania się nad faktem” – “Outline of History” [Zarys historii], H G Wells. “Chazarowie, lud południowo-rosyjski pochodzenia tureckiego [Turkic], którzy u szczytu swojej potęgi (VIII-X wiek) rządzili imperium do którego należał Krym. . . Chazarska rodzina królewska i arystokracja przeszła na Judaizm za panowania króla Bułana (768-809 AD) i odtąd Judaizm uważany był za religię państwową. . .” – “The Cadillac Modern Encyclipedia” s. 822 “Chazarowie stanowili etniczną grupę należącą do ludów tureckich [Turkish], którzy pod koniec II wieku ery chrześcijańskiej zamieszkiwali rejon miedzy Kaukazem i dolną Wołgą i Donem. . . Na początku VIII wieku więzy dynastyczne wiązały Chazarów bliżej z Konstantynopolem. . . kiedy cesarz bizantyjski Leon, Isaurian, prześladował Żydów w 723 AD, wielu Żydów znalazło schronienie w królestwie chazarskim, a ich wpływ był tak duży, że w połowie VIII wieku król Chazarów i wielu należących do szlachty przyjęli wiarę żydowską” – “New Catholic Encyclopedia”, t. VIII, s. 173. “Ogromna większość wpółczesnych Żydów są Semitami tylko w mowie” – E Raymond Capt, “Missing Links Discovered in Assyrian Tablets” [Brakujące ogniwa odkryte na asyryjskich tablicach], s. 93. “. . . to oznaczałoby, że ich przodkowie przybyli nie z Jordanu lecz z Wołgi; nie z Kanaany ale z Kaukazu, kiedyś uważanego za kolebkę aryjskiej rasy; oraz że POD WZGLĘDEM GENETYCZNYM SĄ BARDZIEJ SPOKREWNIENI Z PLEMIONAMI HUN, UIGUR I MAGYAR, NIŻ Z RODEM ABRAHAMA, IZAAKA, I JAKUBA. . .” – prof. A N Poliak, Tel Aviv University. “I nie podnosząc wrzawy, ‘antysemityzm’, módlcie się co się stanie z ruchem syjonistycznym? Chazarska konwersja nie była wyjątkowa. . . Kto może powiedzieć na pewno, że wielu chrześcijańskich czytelników tej książki może nie mieć faktycznie lepszego powodu, czego nie chcą zrobić, by udać się z powrotem do ‘ojczyzny’ do Palestyny, niż Hannah Semmer, Menachem Begin czy Golda Meir?” – Alfred Lilienthal “The Zionist Connection II” [Syjonistyczny łącznik II] s. 759. Teraz już wiecie jak śmieszne jest by ktoś z Żydów nazywał siebie “Semitą”. Ani Edomici, ni Chazarowie są z pochodzenia Semitami. Żydzi są w 100% oszustami. Nazywanie się “Semitami” jest tylko częścią ich religijnej i historycznej szarady, jak biblijny “Izrael”. Wprost przeciwnie, pokazałem, że ci ludzie faktycznie są I ZAWSZE BYLI, najgorszymi wrogami JAKICH KIEDYKOLWIEK MIAŁ IZRAEL. A ich wcielanie się w nas pozwoliło im ogłupić cały świat (Ap 12:9) by stworzyć iluzję, iż to oni są “wybranym przez Boga narodem”. Biorąc pod uwagę starożytność tej WIELKIEJ PERSONIFIKACJI, i finezyjność z jaką dokonał tego naród żydowski, pod dyrekcją swoich diabelskich kapłanów, rabinów Judaizmu, nie należy się dziwić temu, że przez nich ogłupiony został cały świat. Ta farsa miała początek w rajskim ogrodzie: “A wąż był BARDZIEJ PRZEBIEGŁY niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. . . wtedy rzekł wąż do niewiasty: “Na pewno nie umrzecie!” – Rdz 3:1-4. Ten lud wężowy nadal oszukuje nas obecnie! Jeśli nie rozumiecie tego, że żydowski program mieszania ras jest po to by zniszczyć Białą Rasę, to nie rozumiecie Biblii, ani współczesnych wydarzeń, bo z pewnością, jeśli Biali nie będą się rozmnażać, TO Z PEWNOŚCIĄ WYMRZEMY! Judao-chrześcijanie, tak jak Ewa, są nadal oszukiwani; i to im się podoba. Szatan dał im tak wysokie fałszywe nadzieje, że oni nie wyobrażają sobie żadnej innej rzeczywistości. Ale NADCHODZI BARDZO PRZYKRE OBJAWIENIE. Dzięki RUCHOWI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ TOŻSAMOŚCI ta farsa rozpada się w szwach. Żydowskie kłamstwa i zdrada zaczynają ich straszyć, jak udowodnił to skandal Masdoffa; a ich krajowe i międzynarodowe zbrodnie są ujawniane całemu światu, dzięki internetowi, którego nie udało im się jeszcze ocenzurować, zwłaszcza zbrodnie brutalnej IDF, które obracają przeciwko nim opinię całego świata. Także upada ich światowa ekonomia lichwy; i walczą by utrzymać swoje syjonistyczne imperium. Począwszy od zamachu na Amerykę w 1913 roku, przejęciem naszej gospodarki poprzez ustanowienie Banku rezerw Federalnych, Edomitom udało się wykrwawić Amerykę z jej bogactwa; a nasza gospodarka jest teraz w kryzysie. ich chciwość zabiła gęś znoszącą złote jaja. Zrzucili z muru Humpty-Dumpty; i nie ma żadnego sklejania kawałków. Oni odpowiedzialni są za trwający kryzys światowy, co przepowiedziano w Ap 17-19, i nie będzie żadnej poprawy, bo oni totalnie osłabili produkcyjność amerykańskiej gospodarki, zagrażając całej zachodniej cywilizacji; i pozostaje tylko państwo opieki społecznej / wojny, finansowane pieniądzem umownym. Jak wszyscy powinniśmy wiedzieć, rząd nie wytwarza bogactwa; a Judao-bolszewicka tyrania (NWO) doprowadzi do jednej ostatecznej amerykańskiej rewolucji. W czasie rewolucji amerykańskiej pokonaliśmy żydowskich bankierów. I pokonaliśmy ich ponownie w wojnie w 1812 roku. I pokonamy ich jeszcze raz, jak obiecał Jahwe, z Jego pomocą, w Dzień Sądu. Żeby dokończyć nasze badanie genealogiczne żydowskiego narodu, mamy to drzewo od Kaina: Kain Kenici Kananejczycy Edomici Ideumejczycy Faryzeusze Żydzi sefardyjscy Żydzi aszkenazyjscy (Chazarowie). Sąd nad Edomem Nieliczni teolodzy dyskutowali kiedykolwiek Księgę Obadiasza, która przewiduje całkowitą destrukcję tych Edomitów. Jeśli masz “Concordance” [Skorowidz] Stronga, proponuję odszukać wszystkie przypadki w Biblii, kiedy mówi o Edomitach i Idumejczykach. Będziesz miał skarbnicę informacji o nich na zawołanie, ukrytą w Biblii. Ponieważ mistrzowie ambony nowoczesnej apostazji nawet nie poruszają tego tematu, dowiesz się więcej o wrogach Prawdziwego Izraela, niż od tych wszystkich zwiedzionych pastorów razem. Będziesz dużo mądrzejszy od każdego z nich, bo rozumiesz Święte Słowo Boga, które oni bardzo mało rozumieją, tworząc własne, fałszywe tradycje. Co ciekawe, sami Żydzi są dość defensywni w tym temacie. Kiedy naciskani, pójdą do wielkich skrajności, by twierdzić, że wyrok na Edomie już nastąpił! Wręcz przeciwnie! W Judai wydarzyło się tylko częściowe spełnienie, jak prorokował Paweł w Liście do Rzymian 16:20, zapowiadając atak Rzymu na Jerozolimę, spełniający po części Rdz 3:15. Ponieważ Rzymianie byli faktycznie Izraelitami od Zarah-Judah, ci Adamici zapłacili zaliczkę za Sąd w 70AD, zwiastujący sąd ostateczny, który nadejdzie z Drugim Przyjściem tego samego Mesjasza, którego Żydzi odrzucają. Prawdą jest – a gdzie jest Judaizm tam nie ma prawdy – że Sąd nad Edomitami jeszcze ma się odbyć. Jak przewidział Ezdreasz, nie odbędzie się aż w Wielkim Dniu Pana, w Dniu Sądu. Faktycznie wizja Ezdrasza jest dosyć specyficzna, gdyż to będzie znakiem czasu z taką pewnością jak narodziny Chrystusa naznaczyły przejście od po Chr do AD. Żydzi upierają się, że Edomici już zostali zniszczeni. Oczywiście mówią to nawet nie odnosząc się do żadnych dokumentów. Kiedykolwiek my nowoczesnych Żydów nazywamy Edomitami, to oni twierdzą iż Edomici wymarli lub zostali wyniszczeni dawno temu. Nie chcą by ujawniono, że ONI SAMI SĄ EDOMITAMI Z BIBLII. Żydzi bardzo dobrze wiedzą, że są Edomitami. Ale robią wszystko co możliwe by ukryć ten fakt przed chrześcijanami. W związku z tym chciałbym podzielić się ciekawą anegdotą. Pastor Ken Gregg z ruchu Utożsamiania się z Tennessee stał w kolejce w restauracji fast foodowej, i miał na sobie koszulkę z napisem na plecach: “Kim są ci Edomici, którzy ośmielają się kwestionować rasę saksońską”. Był na niej rysunek aryjskiego wojownika wymachującego tarczą i mieczem. Przez przypadek w kolejce za nim stał Żyd. Kiedy pastor Gregg się obrócił, Żyd powiedział: “Jestem Żydem i nie podoba mi się napis na twojej koszulce”. Pastor Gregg zastanowił się przez chwilę i odpowiedział: “Więc PAN WIE ŻE JEST EDOMITĄ?” Gdyby Żydzi mogli się rumienić, ten Żyd by się zarumienił. Jego komentarz pokazał, że wiedział iż jest Edomitą. Żydzi WIEDZĄ KIM NAPRAWDĘ SĄ. A tylko resztę świata, oprócz tych w ruchu Utożsamiania się, zaskakują ich oszustwa. “I rzekł do mnie: “Na początku, gdy ziemia została stworzona, zanim stanęły granice świata, czy zerwały się wichry, zanim zagrzmiało i zabłysło, czy fundamenty raju zostały położone, zanim widziano piękne kwiaty, czy ustanowiono ruchome siły, zanim zebrały się niezliczone rzesze aniołów, czy podniosło się powietrze, zanim nazwano rozmiar firmamentu, czy zanim nawet kominy w Syjonie były gorące, i zanim oczekiwano obecnych czasów, i zanim wymyślono tych którzy teraz grzeszą, zanim zostali przypieczętowani ci, którzy gromadzili wiarę do skarbca: Wtedy rozważyłem te rzeczy, a wszystkie one zostały wykonane przeze mnie samego, i przez nikogo innego: przeze mnie również będą zakończone, a nie kogo innego. Wtedy odpowiedziałem i powiedziałem: “Jakie będzie oddzielenie jednego czasu od drugiego? albo kiedy będzie koniec pierwszego i początek tego po nim?” I rzekł do mnie: “Od Abrahama do Izaaka, gdy z niego urodzili się Jakub i Ezaw, ręka Jakuba trzymała najpierw piętę Ezawa. Bo Ezaw jest końcem świata, a Jakub jest początkiem tego co po nim nastąpiło. Ręka człowieka jest między piętą i ręką, inne pytania, Ezdraszu, nie pytaj”. I odpowiedziałem wtedy i powiedziałem: “Panie, który wyznajesz regułę, jeśli znalazłem łaskę w oczach twoich, błagam cię, pokaż Twojemu słudze koniec Twoich znaków, część których pokazałeś mi wczoraj w nocy”. Więc on odpowiedział i rzekł do mnie: “Wstań na nogi, i usłysz potężnie brzmiący głos. I to będzie jakby to był wielki ruch; ale miejsce, gdzie ty stoisz nie będzie ruszone. A zatem, gdy to powie nie bój się: bo słowo jest o końcu, a fundament ziemi jest zrozumiały. A dlaczego? ponieważ mowa o tych rzeczach drży i porusza: bo wie, że koniec tych rzeczy musi być zmieniony”. I to się stało, że gdy to usłyszałem, wstałem na nogi i słuchałem, i oto był głos który mówił, a dźwięk jego był jak szum wielu wód. I rzekł: “Oto nadchodzą dni, które zaczną się zbliżać, a odwiedzę mieszkających na ziemi, i zrobię inkwizycję dla tych, którzy krzywdzili niesprawiedliwie ich nieprawością, i kiedy cierpienie Syjonu będzie spełnione; A gdy świat, który zacznie znikać się skończy, wtedy pokażę te znaki: księgi będą otwierane przed niebem, i ujrzą je wszyscy razem: i dzieci jednoroczne będą mówić ich głosami, i kobiety ciężarne będą rodzić przedwcześnie dzieci trzech lub czterech miesięcy, i będą żyć, i będą dorastały. I nagle obsiane miejsca okażą się nieobsiane, pełne magazyny nagle staną się puste. I trąbka wyda dźwięk, który każdy człowiek usłyszy, nagle będą się bać. W tym czasie przyjaciele będą walczyć jeden z drugim jak wrogowie, ziemia będzie straszyć tych, którzy na niej mieszkają, strumyki się zatrzymają i przez trzy godziny nie będą płynąć. Każdy kto to przeżyje wszystko co powiedziałem ucieknie, i zobaczy moje zbawienie, i koniec waszego świata. A ludzie którzy zostaną przyjęci to zobaczą, którzy nie zaznali śmierci od urodzenia, a serce mieszkańców zostanie zmienione, i nabierze innego znaczenia. Bo zło zostanie ujawnione, a oszustwo przerwane” – 2 Ezdrasz 6:7-27. Spełnienie proroctwa Izaaka Kolejnym identyfikującym znakiem Edomitów i Kananejczyków jest to, że mieli być slugami Adamitów. O klątwie Kanana mówi Rdz 9:25-27. Potomkowie Kanana mieli służyć Szemowi i Jafetowi. Przypomnijmy sobie co Jahwe powiedział Rebece: “starszy będzie służył młodszemu“. Ponieważ Edomici i Kananejczycy zasadniczo są z tej samej grupy plemion pod dwiema innymi nazwami, oba proroctwa się spełniły; i były prawdą przez tysiące lat. Na przestrzeni dziejów, do czasów domu Rotszylda i ich ONZ, Żydzi służyli jakubowi-Izraelowi jako doradcy polityczni, lekarze, prawnicy, nauczyciele, bankierzy, artyści, ekonomiści itp. Oczywiście Żydzi zawsze czuli się urażonymi z powodu tej pozycji drugiej klasy. Od czasu Rdz 3:15, która mówi, że Kenici będą deptali nam po piętach, my Izraelici budowaliśmy kraj po kraju; a Żydzi NIGDY NIE ZBUDOWALI kraju. Żydzi zawsze wchodzili do NASZYCH krajów oferując “usługi” naszym ludziom. “Starszy [Ezaw] będzie służył młodszemu [Jakub]“. Niestety, tymi “usługami” zwykle była lichwa. A żydowska lichwa zawsze prowadziła do zniszczenia narodów. “Ezaw-Edom od dawna odgrywali rolę lichwiarza (“pożyczkodawca”) Jakuba, z korzyścią dla złych królów, którzy przejmowali ziemię, zostawiając nas lokatorów-farmerów i niewolników zarobkowych, aż powróci nasz Król osądzić wszystkich” – Dan Gentry, “The Children of Hell” [Dzieci piekła] lato 2009 “Facts For Action,” źródło: Christian Research, http://www.christianresearch.info Do stworzenia ONZ i pseudo-Izraela, Żydzi (Ezaw-Edom) zawsze grali jako pomocnicy dla Prawdziwego Izraela. Po tym kiedy Izaak pomyłkowo pobłogosławił Jakuba zamiast Ezawa, Ezaw poprosił o błogosławieństwo. Oto opis tego wydarzenia: Gdy Ezaw usłyszał te słowa swojego ojca, podniósł głośny pełen goryczy lament, i rzekł do ojca: “Daj i mnie błogosławieństwo, mój ojcze!” Izaak powiedział: “Przyszedł podstępnie brat twój i zabrał twoje błogosławieństwo!” A wtedy Ezaw: “Nie darmo dano mu imię Jakub! Dwukrotnie mnie już podszedł: pozbawił mnie mego przywileju pierworodztwa, a teraz odebrał za mnie błogosławieństwo!” Izaak na te słowa odrzekł Ezawowi: “Skoro uczyniłem go twoim panem, wszystkich zaś jego krewnych – jego sługami, i zapewniłem mu obfitość zboża oraz moszczu, to cóż mogę dla ciebie uczynić, mój synu?” Lecz Ezaw rzekł do ojca: “Czyż miałbyś tylko jedno błogosławieństwo, mój ojcze? Pobłogosław także i mnie, ojcze mój!” I Ezaw rozpłakał się w głos. Na to Izaak taką dał mu odpowiedź: “Nie będzie żyzny kraj, w którym zamieszkasz, bo nie będzie tam rosy z nieba. Z miecza żyć będziesz i będziesz sługą twego brata! A gdy pragnienie wolności owładnie tobą, zrzucisz jego jarzmo z twej szyi” Rdz 27:34-40. Takie jest proroctwo, które spełniło to bandyckie państwo. Ezaw uwolnił się od jarzma Jakuba; i w tym samym czasie rozpoczął się trudny okres dla Jakuba”. My nie mamy nic oprócz problemów od kiedy Wiek Syjonizmu rządził światem. Ponieważ Żydzi NIE SĄ Izraelem, niemożliwe jest spełnienie proroctwa o “ponownym zgromadzeniu się w Izraelu”. Ostatnio edomiccy Żydzi stali się nerwowi. Ich światowe imperium lichwy i intrygi politycznej niemal całkowicie kontroluje planetę. Faktycznie łamało jarzmo Jakuba ze swoich karków. Stworzenie bandyckiego państwa izraela zwróciło im w posiadanie Jerozolimę; a świat chrześcijański nie ma pojęcia, że to proroctwo Edom spełnił. Obecnie Żydzi dyktują nam warunki, kiedy Tajemniczy Babilon przejął wszystkie rządy świata, jedynie poza kilkoma wyjątkami takimi jak Iran. Poprzez infiltrację naszych narodów, Żydzi przejęli nasze rządy i instytucje religijne. Pwt 28:43-45 również wiele wyjaśnia. Mówiąc o Prawdziwym Izraelu, Jahwe przepowiedział: “Obcy, mieszkający u ciebie, będzie się wynosił coraz wyżej, a ty będziesz zstępował coraz niżej. On ci będzie pożyczał, a ty jemu nie pożyczysz. On będzie na czele, a ty zostaniesz w tyle. Spadną na ciebie wszystkie te przekleństwa, będą cię ścigały i dosięgną cię, aż cię zniszczą, bo nie słuchałeś głosu Pana, Boga swego, by strzec nakazów i praw, które na ciebie nałożył“. “Obcy” mieszkający u nas to perfidny edomicki Żyd. On nam pożycza; my mu nie pożyczamy. Nasze narody są karane przez samego Jahwe z powodu naszego nieposłuszeństwa. Ponieważ my, jako kraj i jako naród, zapomnieliśmy jego prawa i szliśmy własnymi liberalnymi i pogańskimi drogami, idąc śladami dzieci piekła ku własnej destrukcji. Jahwe zniszczy tych z nas, którzy to zrobili; i tylko Prawdziwa Resztka przeżyje Dzień Sądu. On wyplenia niewierne owce, gdyż one odmawiają posłusz

 10. EC

  CD….
  posłuszeństwa Jego prawom. Nic nie jest wyraźniejsze czy prostsze do zrozumienia.
  Świadectwo Henocha
  Księga Henocha ma dużo do powiedzenia o tych, którzy nazywa się złymi i bezbożnymi, którzy będą żyć jako ostatnie pokolenie prze sądem ostatecznym.
  Henoch 1:1-2:
  Błogosławieństwo Henocha, którym pobłogosławił wybranych i sprawiedliwych obecnych w dniu ucisku, podczas którego wszyscy źli i niegodziwi zostaną usunięci. Henoch, człowiek błogosławiony i sprawiedliwy, któremu Pan otworzył oczy i obdarzył świętym widzeniem w niebiosach, zabrał głos i powiedział “[To, co] pokalali mi aniołowie! Usłyszałem od nich wszystko i zrozumiałem to, co zobaczyłem, choć przeznaczone to jest nie temu pokoleniu, lecz pokoleniom dalekim, które dopiero nadejdą” [Jesteśmy pokoleniem, które odnalazło teksty w grotach M Martwego, przyp M G / źródło: http://www.revelationbible.pl/henocha/1henocha%20.html%5D
  Jahwe pokazał Henochowi niezwykle szczegółową wizję ostatniego pokolenia ludzi, którzy będą mieszkać na ziemi. Częścią tej wizji jest bardzo wyraźny obraz tych, którzy będą prześladować prawdziwe dzieci Jahwe. Henoch przepowiedział także, że w ostatnich dniach wydarzy się wielkie oszustwo:
  Henoch 104: 10-11:
  I teraz znam te tajemnicę, że grzesznicy zmienią się i na wiele sposobów wypaczą słowa prawości, i będą wypowiadać złe słowa, i kłamać, i stosować wielkie oszustwa, i pisać księgi [Talmud] dotyczące ich słów.
  Skoro Henoch wyraźnie powiedział, iż jego słowa pisane były dla ostatniego pokolenia wierzących w Jahwe, możemy sie spodziewać, ze w tym pokoleniu będą praktykowane “wielkie oszustwa” na wierzących. Nie ma wiekszego oszustwa niż kłamstwo. że ten szatański ród Kaina, przez kananejczyków i Edomitów i do współczesnych Żydów, są prawdziwymi potomkami Abrahama, Izaaka i Jakuba! Nigdy nie powiedziano większego kłamstwa rasie Adama, anglosaskiej rasie, Białej Rasie. To kłamstwo wymyślono i uwieczniono dzięki absolutnej żydowskiej kontroli mediów, edukacji, Hollywood, politykom i rządowi, akademii, wydawnictwom i nieograniczonemu wsparciu finansowemu poprzez żydwska kontrolę bankowości na świecie. Jeśli to kłamstwo nie kwalifikuje się na “wielkie oszustwo”, to nie kwalifikuje się żadne kłamstwo! Zobaczmy co jeszcze miał do powiedzenia Henoch odnośnie tych złych i bezbożnych stworów, którzy udają iż są “Izraelem”.
  W rozdziale 94 Henoch omawia tych złych i bezbożnych grzeszników, którzy nie praktykują oszustwa, ale budują swoje bogactwo na fundamencie oszustwa:
  Henoch 94:6-7:
  “Biada tym, którzy budują nieprawość i opresję, i jako fundament kładą kłamstwo; bo oni nagle zostaną obaleni, i nie zaznają spokoju. Biada tym, którzy swoje domy budują z grzechu; bo wszystkie ich fundamenty zostaną obalone, i zginą od miecza. A ci którzy nabywają złoto i srebro wyrokiem nagle wymrą“.
  Obecnie całym “fundamentem” żydowskiej tożsamości jest to, że to oni są “wybranym” przez Boga narodem. Tym fałszywym założeniem ogłupili świat, po to by pozwolił im przejąć kontrolę niemal nad wszystkim co wymaga kontroli. To tą fałszywą obietnicą ukradli ziemię Palestyny w roku 1948. jest oczywiste, że Żydzi rządzą szlachetnymi metalami na całym świecie. Dom Rotszylda kontroluje światową cen złota i ma całkowita kontrole nad metalami szlachetnymi, jak również kopalniami złota. Całe to ogromne bogactwo i wpływy zbudowano na fałszywym fundamencie oszustwa i skradzionej tożsamości prawdziwych dzieci Jahwe, rasy anglosaskiej. Żydzi zapłacą za ten grzech nagłą destrukcją i wiecznym wyrokiem po powrocie Jahwe, kiedy wróci by ustanowić swoje wieczne królestwo na ziemi.
  Spójrzmy na pewne wyraźne znaki na tych, których Henoch opisuje jako złych i bezbożnych:
  Henoch 22:3-8:
  “Wtedy Rafael odpowiedział, jeden ze świętych aniołów, który był ze mną, i rzekł do mnie: ‘Te puste miejsca zostały stworzone w tym celu, żeby w nich gromadziły się duchy zmarłych dusz, żeby gromadziły się tam wszystkie dusze dzieci ludzi. I te miejsca są po to by przyjmowały ich do dnia ich sądu i do ich wyznaczonego terminu, aż wielki na nich wyrok (nadejdzie)‘. Widziałem (ducha) zmarłego człowieka składającego pozew, a jego głos poszedł do nieba i złożył prośbę. I zapytałem anioła Rafaela, który był ze mną, i rzekłem do niego: ‘Ten duch składa prośbę, kim on jest, którego głos idzie i składa prośbę w niebie?’ A on odpowiedział mi, mówiąc: ‘To jest duch, który wyszedł z Abla, którego zabił jego brat Kain, i składa ten prośbę przeciwko niemu, aż jego ród zostanie zniszczony z powierzchni ziemi, i jego ród zostanie wymazany spośród rodów ludzi“.
  Wersety te są bardzo ważne, gdyż korzenie współczesnych Żydów można prześledzić do ich oryginalnego przodka, Kaina. Tutaj mamy wgląd w tę prawą część Szeolu, i widzimy że Abel, którego sprawiedliwym nazwał Jaszua Mesjasz w Mt 23:25, nieustannie woła do Jahwe by zniszczył z ziemi ród Kaina i wymazał spośród ludzi. Jak ważne jest to, że Abel modli się nie o sąd nad samym Kainem, ale nad wszystkimi jego potomkami! Niewątpliwie Abel wiedział o szatańskim pochodzeniu Kaina w wyniku stosunku seksualnego węża z Ewą w Raju. Skoro pochodzenie Żydów można historycznie prześledzić do Kaina, to jest to w ogromnej sprzeczności z ich twierdzeniem, iż są “świętym narodem”, i faktem, że prawy duch, Abel, modli się o to by ich “ród” został zniszczony z powierzchni ziemi! Im wnikliwiej patrzymy w święte słowo, tym wyraźniejszy staje się fakt, że Żydzi narzucili na anglosaską rasę największe oszustwo jakie kiedykolwiek widział świat! Jak mówi I Jan 3:12:
  “Nie tak, jak Kain, który pochodził od Złego i zabił swego brata. A dlaczego go zabił? Ponieważ czyny jego były złe, brata zaś sprawiedliwe”.
  Jest to tak jasne, że Abel, wraz z milionami naszych drogich zamordowanych z nim braci w Szeol, modli się nawet dzisiaj by ten sam szatański “ród” Kaina, współcześni Żydzi, zostali wymazani spośród rodów “ludzi”, rasy anglosaskiej, naszej rasy. Przypowieść o pszenicy i kąkolu w Mt 13 mówi o zbliżającej się odpowiedzi na trwające od tysiącleci modlitwy Abla o wyrok na ten szatański ród.
  Henoch ma więcej do powiedzenia w sprawie identyfikacji złych i bezbożnych w końcowym wieku, co będzie widoczne w powrocie Jahwe na ziemię. Zbadajmy te wersety i zobaczmy na kogo wskazują:
  Henoch 46:7-8:
  I są to ci, którzy oceniają gwiazdy na niebie, i podnoszą ręce przeciw Najwyższemu i stąpają po ziemi i mieszkają na niej. I wszystkie ich uczynki manifestują nieprawości, a ich władza polega na ich bogactwie, a ich wiara jest w bogów, których zrobili własnymi rękami, a oni zaprzeczają imieniu Pana Duchów (Jahwe), i oni prześladują domy Jego zgromadzeń, i wiernych, którzy wyznają imię Pana Duchów.
  W tym ostatnim pokoleniu jest tylko jedna grupa ludzi, którą można zidentyfikować jako tych, którzy mają władzę polegającą na ich bogactwie, zaprzeczają imieniu Jahwe, i prześladują domy Jego zgromadzeń, tą grupą są współcześni Żydzi! To nie muzułmanie czy buddyści. To nie al.-kaida! To nie Kościół Katolicki, jak wielu fałszywych proroków chciałoby byśmy wierzyli. Nawet krótkie spojrzenie na prawdziwą historię naszej rasy w tym wieku wskazałoby na żydowskie prześladowania Białej rasy na całym świecie. Nie pokazując opinii publicznej ich wysiłków, Żydzi wspierali, finansowali i legalizowali nie-białą imigrację do naszych wszystkich wcześniej Białych krajów. Oczywiście, skoro “rasizm” jest największym złem tego świata, oni “zwalczają” go, prawda?
  Kiedy Biali coraz bardziej pozbawiani są praw, Żydzi stają się bogatsi niż kiedykolwiek! Mamy wierzyć, że żydowskie / syjonistyczne przejmowanie wszelkiej władzy jest przypadkowym skutkiem ubocznym ich “liberalizmu” i “tolerancji”.
  As Whites are increasingly disenfranchised, Jews grow richer than ever! We are expected to believe that Jewish/Zionist acquisition of all power is just a coincidental side-effect of their “liberalism” and “tolerance.”
  Henoch 96: 4-8:
  Biada wam, grzesznicy, bo wasze bogactwa sprawiają, że wyglądacie jak sprawiedliwi, lecz wasze serca skazują was na bycie grzesznikami, i fakt ten będzie świadectwem przeciw wam na pamiątkę waszych złych czynów. Biada wam, którzy pożeracie najlepszą pszenicę i wino pijecie dużymi miseczkami, i z całą siłą deptacie pokornych. Biada wam, którzy piją wodę z każdego źródła, bo nagle zostaniecie pochłonięci i uschniecie, bo żeście opuścili źródło życia. Biada wam, którzy działacie dla nieprawości i oszustwa i bluźnierstwa: to będzie pomnik przeciw wam za wasze zło. Biada wam, wy możni, którzy z siłą uciskacie sprawiedliwych; bo dzień waszego zniszczenia nadchodzi.
  Dzięki nieograniczonemu i niesprawiedliwemu bogactwu współczesnych Żydów, mogą oni wyglądać jak sprawiedliwi. Mogą uciszyć prawie wszelką ich krytykę i mogą kontynuować ich “wielkie oszustwo” udając wybrańców Jahwe. jest to istotne, że w powyższych wersetach Henoch używa słów oszustwo i bluźnierstwo razem by opisać ród Kaina. Ich wielkie oszustwo rzeczywiście jest bluźnierstwem i będzie pomnikiem przeciwko im w dniu sądu ostatecznego.
  Henoch 97:8-10:
  “Biada wam, którzy gromadzicie srebro i złoto nieprawością i mówicie: “Staliśmy się bogaci w bogactwie i mamy posiadłości, i zdobyliśmy wszystko czego pożądaliśmy. A teraz róbmy to, co zamierzaliśmy: bo zebraliśmy srebro, a wielu to rolnicy w naszych domach. A nasze spichrze są wypełnione po brzegi jak wodą, i tak jak woda i wasze kłamstwa wypłyną; bo wasze bogactwa nie utrzymają się a szybko wyniosą się od was, bo wy nabyliście to wszystko niesprawością, a wy będziecie poddani wielkiej klątwie”.
  Nie można zaprzeczyć, że obecne pokolenie Żydów jest w posiadaniu większości bogact świata. Henoch pokazuje, iż to jest przypadek końca czasu dla złych i bezbożnych Żydów. Pokazuje, że to co zgromadzili poprzez nieprawość (ukradli nam przez lichwę!) i zostaną poddani wielkiej klątwie na sądzie ostatecznym.
  W rozdziale 103 Henoch zawarł być może najwyraźniejszy opis utożsamienia rodu Kaina jako złych i bezbożnych prześladowców prawego rodu, rasy anglosaskiej.
  Henoch 103:9-15:
  “Niech nie mówią prawi i dobrzy którzy żyją: “W naszych niespokojnych dniach pracowaliśmy mozolnie i doświadczaliśmy wszelkich kłopotów, i napotkaliśmy na dużo zła i byliśmy wykorzystywani, a zostało nas mało i nasz duch jest mały. I zostaliśmy zniszczeni i nie znaleźliśmy nikogo kto by nam pomógł nawet słowem: Byliśmy torturowani i niszczeni i nie spodziewaliśmy się przeżyć z dnia na dzień. Mieliśmy nadzieję być głową a staliśmy się ogonem: Trudziliśmy się mozolnie i nie mieliśmy żadnej satysfakcji z naszej pracy, i staliśmy się pokarmem grzeszników i nieprawych, i oni nałożyli ich ciężkie jarzmo na nas. Panowali nad nami, których nienawidzili i bili nas; a przed tymi, którzy nas nienawidzili zginaliśmy nasze karki, ale nie okazywali nam litości.
  “Chcieliśmy odejść od nich żeby móc od nich uciec i żyć w spokoju, ale nie znaleźliśmy miejsca gdzie mogliśmy uciec i być od nich bezpieczni. I skarżyliśmy się władcom na naszą mękę, i krzyczeliśmy przeciwko tym, którzy nas pożerali, ale oni nie zajęli się naszymi krzykami i nie słuchali naszego głosu. [Ani republikanie, ani demokraci! – Eli] I pomagali tym którzy nas pożerali i tym którzy zrobili z nas niewielu; i ukrywali naszą opresję, a oni nie zdjęli z nas jarzma tych którzy nas pożerali i rozproszyli nas i mordowali, i ukrywali ich mordy, i nie pamiętali, że podnosili ręce przeciwko nam“.
  Te wspaniałe wersety Henocha mogą byś podsumowaniem anglosaskiej historii ostatnich 100 lat. Wyjaśniają w jaki sposób syjonistyczne lobby ciemiężyło Białą Rasę, od kiedy ohyda spustoszenia 15 maja 1948 roku osiedliła się w Palestynie. Nasza szlachetna rasa była celem rodu Kaina tak jak opisuje Jahwe w Rdz 3:15. Jahwe powiedział, że będzie nienawiść między dwu rodami, które wyszły z łona Ewy, i Henoch daje nam szczegółowy opis tej wrogości. Spójrz na słowa użyte przez Henocha dla opisania zachowania Żydów wobec rasy Adama: Kłopot, dużo zła, pochłonięci, zniszczeni, pokarm dla grzeszników, ich jarzmo nałożone na nas, wadzą nad nami, nienawidzili nas, bili nas, nie mieli nad nami litości, pożerali nas, ukrywali ich opresje, rozproszyli nas, mordowali nas, ukrywali mordy dokonane na naszej rasie.
  Bracia, kiedy odłożymy na bok cały nonsens i pranie mózgów i żydowskie bajki (oszustwa), które w tak dużym stopniu stanowiły historię anglosaską, jest bardzo jasne, że byliśmy ofiarami ogromnego szwindlu. Tożsamość całej świętej rasy została nam skradziona i przejeta przez inny szatański ród, ród Kaina, oryginalnego Żyda.
  Kto mógłby sobie wyobrazić, by cały naród mógł personifikować całkowicie inny naród. . . I USZŁO MU TO PŁAZEM !!! Tu nie chodzi o jakiegoś Joe Blowa kradnącego tożsamość Jacka Blacka. To jest cały naród kradnący tożsamość innego narodu !!! Jest to tak niepojęte, że ci z nas którzy ujawniają ten totalnie lucyferiański charakter tego zła są ośmieszani, karceni i wyśmiewani, podczas gdy Żydzi na to gwiżdżą !!! Dobrego serca chrześcijanie nie mogą nawet podejrzewać tak nikczemnej hańby! ten rodzaj zła po prostu przekracza ich wyobraźnię! I dlatego nie może istnieć! Oni NIE CHCĄ WIERZYĆ, ŻEBY TAKIE ZŁO BYŁO MOŻLIWE!
  A Mesjasz powiedział: “Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie!” – Mt 10:16. Co On przez to mógłby mieć na myśli?
  To oszustwo dokonane zostało z takim sukcesem, że 99% naszej anglosaskiej rasy uważa, iż Żydzi są prawdziwymi potomkami 12 plemion Izraela, a nie oni sami! Gdyby nie było to tak złym i szatańskim kłamstwem, można by pogratulować Żydom za dokonanie tak zdumiewającego oszustwa! Niestety, miliony naszych braci zamordowano jako część tej diabelskiej impersonacji, dlatego nie należą się gratulacje, bo zarezerwowany jest sąd ostateczny dla tego złego rodu Kaina, znanego dzisiaj pod nazwą Żydzi.
  Henoch w rozdziale 103 opisuje koniec rodu Kaina.
  Henoch 103:5-8:
  “Biada wam, grzesznicy, kiedy umrzecie, jeśli umrzecie z bogactwem swoich grzechów, i ci którzy mówicie o sobie: “Błogosławieni są grzesznicy: oni widzieli wszystkie swoje dni. I ponieważ umarli w dobrobycie i bogactwie, i nie widzieli ucisku czy mordu w ich życiu; oni zginęli z honorem i sądu nie wykonano na nich za życia “. Wiedzcie, że ich dusze zejdą do Szeolu i będą nieszczęśliwi w ich wielkim ucisku. A do ciemności i łańcuchów i płonącego ognia, gdzie jest ciężki sąd wasze dusze wejdą; i wielki sąd będzie nad wszystkimi rodami świata. Biada wam, albowiem nie zaznacie spokoju.
  Kiedy na ziemi pokaże się sąd ostateczny, każdy z tego złego rodu zostanie usunięty i wrzucony w wieczny ogień, razem z diabłem i jego aniołami. Wtedy wybrana rasa Jahwe, anglosaska, kaukaska, będzie świecić jak słońce w królestwie swojego Ojca (Mt 14:43). Niech ten błogosławiony czas nadejdzie szybko i przyspieszony przez naszą rasę dodającą swoje głosy do niezliczonych milionów naszych zamordowanych braci, którzy krzyczą z Szeolu o sąd nad rodem Kaina. Chwalmy naszego Ojca, Jahwe, za Jego wyraźne słowo w księdze Henocha!
  http://www.killthebank.net/content/cain-khazaria
  Znaki Kaina
  To badanie historii i proroctwa biblijnego i izraelickiego pokazało, że WIELKA IMPERSONACJA Izraela stanowi główny temat Biblii. To że większość ludzi na świecie jest całkowicie oszukana tą impersonacją jest faktem proroczym i rzeczywistością historyczną. Podsumowując, poniżej dowody przedstawione w tym artykule, oraz inne znaki, które pokazują. że Żydzi są potomkami Kaina:
  – nie okazują współczucia dla nie-Żydów – Rdz 4:9
  – niezdolni do zajmowania się rolnictwem – Rdz 4:12
  – zbiedzy wielokrotnie wypędzani z krajów w których mieszkali – Rdz 4:12
  – tułacze błąkający się z kraju do kraju – Rdz 4:12
  – koczowniczy pasterze bydła – Rdz 4:20
  – pracują w przemyśle rozrywkowym – Rdz 4:21
  – handlują bronnią – Rdz 4:22
  – są chciwi (Józef Flawiusz “Antiquities”)
  – są hybrydyzatorami (Flawiusz): Monsanto itp.
  – krzyżują rasy (Jasher, Biblia, historia, reklamy i tele-ewangelizm)
  – mordercy, bolszewizm, podżegacze wojenni, komunizm, syjonizm, NWO
  – lichwiarze
  – uzurpatorzy
  – handlarze niewolników
  – pracze mózgów
  – molestują dzieci
  – aborcjoniści
  – aferzyści
  – pornografiści
  – oszuści
  – ludobójcy
  – fałszywi kapłani
  – hipokryci
  – rasiści
  – wojny religijne pod pozorem “tolerancji”
  – satanizm pod pozorem “praw Mójżesza”
  – fałszywi oskarżyciele
  – wrogowie chrześcijaństwa
  – wrogowie wolności słowa
  – międzynarodowi kupcy (Tajemniczy Babilon)
  – członkowie V kolumny
  – wyznawcy religii babilońskiej (Talmud babiloński)
  – bogobójcy.
  Mógłbym tu dodać dosłownie setki więcej występków, gdyż Żydzi są odpowiedzialni za więcej zbrodni niż wszystkie inne narody razem.

  Zniszczenie Mamona
  Z powyższej listy występków dla każdego powinno być oczywiste, że żydostwo jest biblijnym MAMONEM. Definicja Mamona: bogactwo, chciwość i doczesne korzyści uosabiane z fałszywym bogiem w Nowym Testamencie. Mamon to bogactwo materialne mające zły wpływ.
  Wszędzie gdzie spojrzymy, widzimy bogatych Żydów popełniających złe czyny przeciwko reszcie świata. A odszczepieńcze kościoły nie zwracają uwagi na Mamona. Udają że on nie istnieje. Cóz, ON NA PEWNO ISTNIEJE; a to że nie udaje im się ostrzec swoich stad przed niebezpieczeństwami z jego strony dowodzi, że nowoczesne Judao-chrześcijańskie duchowieństwo to właśnie WILKI W OWCZEJ SKÓRZE, PRZED KTÓRYMI OSTRZEGAŁ NAS MESJASZ.
  Zamiast ostrzegać nas przed PRAWDZIWYM ZŁEM TEGO ŚWIATA, dołączyli do syjonistycznego chóru, fałszywie oskarżając BIAŁĄ RASĘ o wszelkie zło. Ustanowili STRASZYDŁO: “rasizm”. I te instytucje edukacyjne tego świata nigdy nie przestają bić tego chochoła, stosując to fałszywe oskarżenie żeby pozbawić własności Białego Człowieka, podczas gdy w sposób rażący ignorują żydowskie afery. Gdyby Biali mieli połowę wpływów żydowskiego lobby w DC, byłoby zdziobało prawdy w tym zarzucie.
  Musicie celowo przymykać oko na te fakty, i na codzienne okrucieństwa dokonywane przez Żydów na Palestyńczykach, żeby wierzyć w fałszywą rzeczywistość, matrix oszustwa, stworzonego przez szatana i jego ulubieńców, Żydów.
  O obłudzie i niewspółmierności tej rzeczywistości powiedział Jaszua następującymi słowami: “Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz?” – Łk 6:41.
  Hipokryci nowoczesnego świata za wszystko obwiniają tych, którzy zbudowali znaną nam cywilizację; i przymykają oko na prawdziwe zło, niszczycieli: syjonizm, talmudyzm i ich imperium Mamona. Żydzi są liderami Mamony (Tajemniczy Babilon, a kościoły głównego nurtu są WIELKĄ NIERZĄDNICĄ, która zachęca nas do cudzołóstwa z Mamonem. Każda denominacja wspierająca syjonizm jest niczym innym niż prostytutką szatana.
  Pamiętajmy co Jahwe powiedział Rebece kiedy pytała o bolący brzuch: “Dwa narody są w twym łonie, dwa odrębne ludy wyjdą z twych wnętrzności” – Rdz 25:23.
  Czy można to ująć wyraźniej? Ezaw był złym człowiekiem; Jakub był prawym. Wżeniając się w złe drzewo, Ezaw wżenił się w lud jeszcze gorszy od niego. Wżenił się w rodziny upadłych aniołów; i od tego czasu tak się zachowywali.
  A tym Żydom, którzy próbują unikać tematu twierdząc, że Edomitów usunięto dawno temu, tylko wskażę jedną z ich własnych encyklopedii:
  “Edom jest nowoczesnym żydostwem” – Jewish Encyclopedia, 1925, t. 54, s. 41.
  Podsumowanie
  Przedstawiona tutaj dokumentacja na temat pochodzenia Kenitów pokazuje niezbicie, że w dzisiejszym świecie nie ma Żyda, który mógłby uczciwie nazwać się “Semitą’. To fałszywe wykorzystywanie języka stanowi tylko małą część GIGANTYCZNEJ FARSY zwanej Judaizm. Judaizm jest religią i kulturą KŁAMSTW. Realia są takie, że naród żydowski i ich religia są zepsute od góry do dołu; a historia wykazała, że ich nadmuchane poczucie własnej wartości zawsze było ich upadkiem. Mogli ogłupić świat w tych ostatnich dniach, ale Jahwe osądzi to w niedługim czasie.
  Judaizm jest religią kłamstw; i ta religia kłamstw wykreowała naród kryminalistów, ludzi którym radość sprawia oszukiwanie chrześcijan. Tak, są Żydzi, którzy faktycznie nie są kryminalistami, ale oni WSPIERAJĄ żydowskich kryminalistów, i dlatego nie są bez winy. Czy aktywni syjoniści czy nie, wszyscy Żydzi są talmudycznymi rasistami; a głos tych niewielu demonstrantów, którzy próbują ostrzegać własny naród przed ich szaleństwem, tłamszony jest poduszką syjonistycznej prasy i rabinicznego oszustwa. Jeśli zabierają głos, jest on niesłyszalny. OberJudan dopilnuje żeby “mniejsi bracia” nie narzekali zbyt głośno. Oto najkrótsza ocena farsy Judaizmu jaką kiedykolwiek czytałem:’
  “Maskarada Judaizmu w biblijną Judę i, co więcej, w cały Izrael – co jest podstawą żydowskiego nacjonalizmu – staje się oczywiście podróbką, kiedy porówna się ja ze źródłami historycznymi prawdziwych domów Izraela i Judy. Nawet krótkie podsumowanie pokaże kontrast między potomkami biblijnego Jakuba-Izraela jako sprzeczny z obcymi potomkami kabały, którzy roszczą sobie prawa nie tylko do Ziemi Obiecanej, ale także do nazwy i dziedzictwa Izraela” – W N Saxon “The Mask of Edom” [Maska Edomu], s. 8.
  Niestety, nowoczesne kościoły zostały całkowicie zwiedzione tą impersonacją, i nadal prowadzą chrześcijan drogą do piekła, powtarzając żydowskie kłamstwa. Daleko jest każdemu o łagodnym usposobieniu chrześcijaninowi by skarżyć się czy nawet badać żydowską wiarołomność, oszustwo, korupcję, wyuzdanie, infiltrację, matactwo, zdradę, ludobójstwa, itp.
  Faktycznie sam Jezus powiedział, że ci Edomici będą tak przekonywujący w swoich oszustwach, że chrześcijanie będą nawet zdolni zabijać innych chrześcijan, żeby tylko przypodobać się swoim oszustom: “Wyłączą was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu” – J 16:2. “Chrześcijańscy” syjoniści, myśląc, iż oddają cześć “Bogu”, dołączyli do Żydów w nawoływaniu do zniszczenia palestyńskiego narodu, prześladowania “rasistów”, uciszania niezadowolenia i wszczynania fałszywych wojen !!! Gdzie tu jest “oddawanie czci”? Oni służą szatanowi, myśląc iż służą Bogu. Czy można być bardziej zwiedzionym? Jest także pewne, że ci “chrześcijańscy syjoniści” poprą syjonistyczne państwo policyjne, kiedy ich zbiry będą szukać “własnych terrorystów” by ich więzić, i kiedy ich Policja Pharmakeia (tyranosaurus rex) zmusi was do wstrzyknięcia sobie śmiertelnych szczepionek.
  Judao-chrześcijanie czują się bardzo wygodnie z tymi wszystkimi żydowskimi wadami, bo wszystko to tłumaczy fakt, iż “Jezus był Żydem”, oraz bo “Żydzi są wybranym przez b—a narodem”. Dzięki tym dwu kulawym pretekstom akceptują wszystko co Żydzi robią przeciwko ludzkości. Nawet szatanowi nigdy nie było tak dobrze!
  Jednocześnie Judaosi uczą nas, że Prawdziwym Izraelem już nie jest Naród Wybrany. Biblia mówi wręcz przeciwnie. Nie jest naszą winą. że są tak nieugięcie oporni na prawdę o NASZEJ Tożsamości Izraelskiej, że po prostu nie widzą świateł auta, którego celem jest rozjechanie ich.
  Jahwe mówi, że w ostatnich dniach pozostanie RESZTKA; i ta resztka będzie się składać z pełniej krwi Izraelitów.
  “Taki jest cały Izrael. To dla Izraela stworzyłem świat, a kiedy Adam przekroczył moje prawa tworzenie przeszło pod sąd” – 2 Ezd 7:11.
  ‘Rozeszli się więc gońcy z listami od króla i jego przywódców po całej [ziemi] Izraela i Judy, zgodnie z królewskim rozkazem ogłaszając: “Synowie Izraela, powróćcie do Pana, Boga Abrahama, Izaaka i Izraela, aby i On powrócił łaskawie do tych, którzy ocaleli uciekając z ręki królów asyryjskich” – 2 Krn 30:6.
  “Utworzy się droga dla Reszty Jego ludu, która przetrwa wygnanie w Asyrii, podobnie jak się to stało dla Izraela, kiedy ten wychodził z krainy egipskiej” – Iz 11:16.
  ”Reszta powróci, Reszta z Jakuba do Boga Mocnego. Bo choćby lud twój, o Izraelu, był jak piasek morski, Reszta z niego powróci. Postanowiona jest zagłada, która dopełni sprawiedliwości. Zaiste, zagładę postanowioną wykona Pan, Pan Zastępów, w całym kraju” – Iz 10:21-23.
  “Ponieważ Ja, Pan, nie odmieniam się, więc dlatego wy, synowie Jakuba, nie jesteście zniszczeni” – Ml 3:6.
  “Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela” – Mt 15:24. Mówi “dom Izraela”, a nie “duchowy Izrael”. Dom Izraela zawsze, bez wyjątku, odnosi się do dosłownych dzieci Izraela.
  RESZTA PRAWDZIWEGO IZRAELA zatryumfuje. A nie Żydzi. Ale przypowieść o pszenicy i kąkolu ostrzega, że ci z naszej rasy, których “korzenie” są tak ściśle poplątane z tymi od kąkolu, zostaną wyrwani, zgromadzeni i spaleni razem z kąkolem” – Mt 13:24-30.
  Czy rozumiecie ten przekaz? Albo przywrócicie swoją świętość i dołączycie do resztki, albo zostaniecie spaleni z kąkolem. Co jest dla was ważniejsze? Pycha czy Życie?
  Zarówno wypędzony Izrael jak i Edom są obecnie bardzo żywi; ale antychryst ogłupił chrześcijański świat by uwierzył, że żaden z nich nie istnieje; i to wszystko jest daremna dyskusją. “Wszystko jest duchowe: – mówią. Przeciwnie do tego czego uczą nowocześni heretycy, niewiara w dosłowne spełnienie tych proroctw skaże tych heretyków na pewną śmierć. Bardzo niewielu z nich przeżyje Dzień Sądu. Jahwe nie obchodzą liczby. Obchodzi go jakość. Księga II Ezdrasza tak o tym mówi:
  ” . . . posiadacz tego co jest trudne do uzyskania ma więcej powodów do zadowolenia niż właściciel tego czego jest dużo. W ten sam sposób, kiedy spełnię obietnicę stworzenia, BĘDĘ MIAŁ RADOŚĆ Z NIEWIELU, KTÓRZY ZOSTANĄ ZBAWIENI, bo to oni sprawili, że teraz zwycięża moja chwała, a przez nich moje imię (JHWH)stało się znane” – 2 Ez 7:59-60.
  Judao-chrześcijanie w swoim ciągłym złudzeniu dobrych intencji, wspaniale przysłużyli się szatanowi, bo wynieśli jego ród wysoko nad własnym, i bez kwestionowania żydowskich powodów czy stosowania ich złych praktyk, powtarzają, jak papugi, chory refren: “Żydzi są wybranym przez b—a narodem”.
  Jezus powiedział: “PO OWOCACH ICH POZNACIE”. Otwórzcie oczy i przestańcie wierzyć w ich kłamstwa.
  .

 11. EC

  Ad: Ekumeniczne migawki. Na bezdrożach ekumenizmu.
  Jest to smutne iż za czasów Jana Pawła II, ten ekumenizm tak się „rozplenił” jak kąkol w zbożu.
  Nie jest tak iż niebo to aprobuje. Orędziach Ks. Gobbi, Matka Boża mówi ” …to jest papież mojej tajemnicy, mojej miłości i mojego bólu”. Ten ekumenizm osobiście interpretuję jako tylko i wyłącznie ostatnią szansę, rękę jednostronnie wyciągniętą do wszystkich heretyków i odszczepieńców aby się nawrócili przed Paruzją. Bóg ze zła potrafi wyciągnąć dobro. Kiedyś kościół walczył, teraz tylko się broni. To był papież dialogu. Ale z szatanem się nie dialoguje, szatan jest sprytniejszy i inteligentniejszy od człowieka. Jest tak jak w wizji z Księgi Daniela o losach kościoła Chrystusowego, „Ujrzałem barana bodącego [rogami] ku zachodowi, północy i południu. Żadne ze zwierząt nie mogło mu sprostać ani nikt nie mógł uwolnić się z jego mocy. On zaś czynił, co chciał, i stawał się wielki.
  5 Ja zaś patrzałem uważnie i oto od zachodu szedł kozioł po całej powierzchni ziemi, nie dotykając jej. Kozioł ten miał okazały róg3 między oczami. 6 Podszedł on aż do barana o dwóch rogach, którego widziałem stojąc nad rzeką, i rzucił się na niego z całą swą złością. 7 Zobaczyłem, jak on zbliżywszy się do barana rozzłościł się na niego, i uderzył barana, i złamał oba jego rogi. Baran nie miał siły, by mu stawić czoła. Powalił więc on go na ziemię i podeptał nogami, a nie było nikogo, kto by wyrwał barana z jego mocy. 8 Kozioł urósł niezmiernie, ale gdy był w pełni sił, wielki róg uległ złamaniu, a na jego miejscu wyrosły cztery inne4 – ku czterem stronom świata. 9 Z jednego z nich wyrósł inny, mały5 róg, i wzrastał nadmiernie ku południowi, ku wschodowi i ku wspaniałemu krajowi5. 10 Wzniósł się on aż do wojska niebieskiego i strącił na ziemię część wojska oraz gwiazd i podeptał je6. 11 Wielkością dosięgał on niemal Władcy wojska, odjął Mu wieczną ofiarę, obalił miejsce Jego przybytku 12 i Jego wojsko. Jako codzienną ofiarę składał występek7 i prawdę rzucił na ziemię; działał zaś skutecznie. 13 I usłyszałem, że gdy jeden ze świętych8 mówił, a drugi święty zapytał tego, który mówił: „Jak długo [potrwa] widzenie: wieczna ofiara, zgubna nieprawość, przybytek i podeptane zastępy?” 14 On zaś powiedział do niego: „Jeszcze przez dwa tysiące trzysta wieczorów i poranków9, następnie świątynia odzyska swoje prawa”. Aż nadto wymowna historia Kościoła Chrystusowego.Proszę zwrócić uwagę na „mały róg” mnie on kojarzy się jednoznacznie z tym fałszywym państwem powstałym w 1948r. Porównajmy jeszcze opis oblicza bestii w czasach ostatecznych z Apokalipsy Św. Jana ” 11 Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi:
  miała dwa rogi podobne do rogów Baranka,
  a mówiła jak Smok7.
  12 I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje,
  i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii,
  której rana śmiertelna została uleczona.
  13 I czyni wielkie znaki,
  tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi.
  14 I zwodzi mieszkańców ziemi
  znakami, które jej dano uczynić przed Bestią,
  mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii,
  która otrzymała cios mieczem,
  a ożyła.
  15 I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii,
  tak iż nawet przemówił obraz Bestii
  i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici,
  którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii. „.
  Bestia ugodzona mieczem w 70r po Chrystusie, pokazała swoje oblicze w 1948roku. A rozpoczęła oficjalną walkę w 1967r wojna sześciodniowa.
  Czyż nie jest tak iż wszyscy prezydenci, premierzy nowo wybrania, jedne z pierwszych wyjazdów kierują swe kroki do Izraela i tam składają hołd. Po przeczytaniu artykułu „od Kaina do Chazarii” nikt nie będzie miał wątpliwości symboliki piramidy z odciętym stożkiem, z drugiej strony jednodolarówki. Która grupa żydów wchodzi w ten stożek z wszystko widzącym okiem, a która w pozostałą część. Tak że nawet łatwiej nam zrozumieć pogrom w Polsce podczas drugiej wojny światowej, chazarów.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s